Aanvalsbehandeling.

Zo nodig een onderhoudsbehandeling bij >2 aanvallen per week.

Preventieve trombocytenaggregatie-remmers + statine.

+

indien zo nodig

1:

2:

3:

Stabiele angina pectoris


monotherapie:

combinatietherapie:

 Stappenplan AP met 3 peilers van behandeling:

Kortwerkende nitraten.

 Acetylsalicylzuur of clopidogrel + statine zie hypercholesterolemie (018)

3e keus: calciumantagonisten.

1e keus: bètablokkers.

2e keus: langwerkende nitraten.

4e keus: Bij klachten ondanks optimale dosering van één medicament.

Combineer bèta-blokker en langwerkende nitraten.

Ter preventie van coronaire trombose is remming van de bloedplaatjesaggregatie bij iedere patiënt met stabiele AP geïndiceerd. Acetylsalicylzuurderivaten in lage dosering vormen de basis van de behandeling. Bij overgevoeligheid voor salicylaten kan worden uitgeweken naar clopidogrel.


Iedereen met AP wordt behandeld met een statine, ongeacht de cholesterolwaarde, zie hypercholesterolemie (017)


Bron: Farmacotherapeutisch Kompas


NHG standaard - Acuut coronair syndroom

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

NHG standaard - Stabiele angina pectoris

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (CVRM) (017)


Formularium - Richtlijn equivalent dosering statines (517)

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.


Naslagwerk en bronvermelding:

Sublinguaal: 5 mg onder de tong laten smelten, zo nodig na enkele minuten herhalen. Niet meer dan 3 tab. achter elkaar gebruiken.

Niet bij tensie < 90 mm Hg

1 dd 80 mg (Voor direct effect: oplaaddosis 160 mg). Denk aan maagbeschermer: indien ouder dan 80 jaar of bij risicofactoren en ouder dan 70 jaar. Zie hiervoor de pagina peptische aandoeningen (090)


1 dd 75 mg, o.a.bij intolerantie acetylsalycylzuur.

1 dd 25-200 mg Metoprolol succinaat. Indien metoprolol tartaat uit de buffer, overbrug dan met 2 dd metoprololtartraat.

Metoprolol succinaat = langwerkend (retard vorm, 1x daags doseren); metoprolol tartaat = kortwerkend (2x daags doseren).

Begin dosering 1 dd 25 mg, onderhoudsdosis 1x daags 50 mg. Zo nodig ophogen naar 1 dd 100 mg.

1 dd 200-300 mg

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Kortwerkende nitratenGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

TrombocytenaggregatieremmersGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

BètablokkersGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Langwerkende nitratenGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Calciumantagonisten*

w

w

w

Isosorbidedinitraat

Acetylsalicylzuur

Clopidogrel

Metoprolol succinaat

Isosorbidemononitraat retard

Diltiazem retard

pagina 011

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndroom | stabiele angina pectoris | hypertensie | hypertensieve crisis | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen |

cardio vasculair risico management | hypercholesterolemie | CVA (neurologicus) | perifeer vaatlijden | oedeem vorming benen | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht

LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w