Refeedingsyndroom

Suzanne Arts en Evelien Antonius FTO 10-2023

Behandelplan:

  1. Labdiagnostiek.
  2. Suppletie.
  3. Voeding.
  4. Vocht.
  5. Monitoring.  


1 Lab diagnostiek:

Biochemische refeeding meestal binnen 72 uur na het starten van voeding.

Minimaal 3 dagen, herhaal op indicatie bij afwijkende of klinische relevante uitslagen.


ondervoeding

aan voeding gerelateerde stoornissen en condities

sarcopenie/frailty

overgewicht / obesitas

micronutriënt afwijkingen

refeeding-syndroom

Wat is ondervoeding?

Prevalentie van ondervoeding bij ouderen binnen WZW (Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn) en thuiszorg 19% (volgens Landelijk Platform Zorgcoördinatie in 2015).


Refeeding syndroom:


Tijdens een periode van vasten past het metabolisme aan van een situatie waarin koolhydraatverbranding de voornaamste energiebron vormt.


Risicopatiënten:

Lage intake van nutriënten en/of ongewenst gewichtsverlies;


Oorzaken:

Signaleren van risico patiënten

De patiënt heeft één of meer van de volgende kenmerken:


 OF


De patiënt heeft twee of meer van de volgende kenmerken:


Bron: NICE Clinical guideline CG32. Nutrition support in adults; 2006.

Laboratorium bepaling

Voor start voeden (dag 0)

Na start voeden (dag 1-30)

Natrium

x

Op indicatie

Kalium

x

x

Fosfaat

x

x

Magnesium

x

x

Calcium

x

Op indicatie

Kreatinine

x

Op indicatie

Glucose

x

Op indicatie

Albumine

x

Op indicatie

2 Suppletie

Elektrolyt suppletie:

Laagdrempelig suppleren bij klinisch relevante lage en laag-normale concentraties.

Up-to-date suppletie beleid zie ‘Het Acute Boekje’.


3 Voeding (dietiste in consult vragen!)

Starten van laagcalorische voeding

Opbouwschema:

Indien geen symptomen dan kan het sneller worden opgehoogd.


Als elektrolytsuppletie nodig is:


4 Vocht


5 Monitoring


Screening:

Het ontstaan van refeeding syndroom is afhankelijk van;

SNAQRC Short Nutritional Assessment Questionnaire Residential Care (voor de verpleeg- en verzorgingshuizen). Deze en meer meetinstrumenten voor de zorg zijn te vinden op de website meetinstrumentenzorg.nl.

Naslagwerk en bronvermelding:

Nederlands Voedingsteam Overleg (NVO). NVO Richtlijn Refeedingsyndroom, november 2019. Beschikbaar via: Refeeding Syndroom (zakboekdietetiek.nl)

Lambers W.M. et al. Het ‘refeeding’-syndroom, april 2015. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Brinkman D.J. et al. Thiamine bij een alcoholstronis en Wernicke-encefalopathie, februari 2018. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Marik PE, Bedigian MK. Refeeding hypophosphatemia in critically ill patients in an intensive care unit. A prospective study. Arch Surg. 1996 Oct

*

Rio A, Whelan K, Goff L, Reidlinger DP, Smeeton N. Occurrence of refeeding syndrome in adults started on artificial nutrition support: prospective cohort study. BMJ Open. 2013 Jan 11

Halfens R.J.G. et al. Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblememen: Rapportage resultaten 2015, 2015. Beschikbaar via: Een uitkomst voor iedere zorginstelling - LPZ (lpz-um.eu)

Stuurgroep ondervoeding. Richtlijn ondervoeding, januari 2019. Beschikbaar via: www.kenniscentrumondervoeding.nl

 2023-10-23 Refeeding syndroom.pptx

index | bloed/intern | anemie | thiaminegebrek | refeedingsyndroom | kalium | vitamine D gebrek | START-STOPP criteria

pagina 280


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w