klik hier voor zoek opdrachten

Schildklieraandoeningen:

Frequentie

Bepaling

Opmerking

Na 6 weken

  • TSH en FT4


Daarna bij goede instelling in het eerste jaar elke 3 maanden, vervolgens 1x per jaar controle van TSH en FT4.

Hypothyreoïdie

Frequentie

Bepaling

Opmerking

Na 6 weken

  • FT4, dan na 12 weken TSH en FT4


Daarna bij goede instelling in het eerste jaar elke 3 maanden, vervolgens 1x per jaar controle van TSH en FT4.

Hyperthyreoïdie

Frequentie

Bepaling

Opmerking

Na 3 maanden

  • in het eerste jaar elke 3 maanden TSH en FT4.


Vervolgens 1x per jaar controle van TSH en FT4.


Subklinische hypo- en hyperthyreoïdie

Beslisboom laboratorium onderzoek zie ook diagnostiek schildklier (290)

Léontine Bollen 12-2019


TSH + vrij T4 prikken bij onbehandelde patiënt


+

TSH

 vrij T4

 Conclusie

Schildklierfunctiestoornissen vrijwel uitgesloten (= euthyreoïdie).

Hypothyreoïdie (292)

Subklinische hypothyreoïdie (291)

Hyperthyreoïdie (294)

Subklinische hyperthreoïdie (293)

Zeldzaam, secundaire of centrale hypothyreoïdie  overleg met internist.

Zeldzaam, TSH-producerend adenoom van de hypofyse of perifere resistentie

schildklierhormoon  overleg met internist.


normaal

normaal

verlaagd

verhoogd

verlaagd

verhoogd

normaal

verlaagd

verlaagd

verlaagd

verhoogd

verhoogd

verhoogd

+

+

+

+

+

niet bepaald

index | laboratorium medicatie | laboratorium protocollair | farmacogenetisch laboratorium | biologisch laboratorium


pagina 662


INDEX


RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten