Misselijkheid en braken in de stervensfase

FTO Anke Harteloh en Frederique van Veldhuizen 02-2022


Stap 1 - 1e keuze

Metoclopramide 3 dd 10 mg, (40-100 mg per dag s.c., p.o., i.v. of supp)​

Domperidon 3-4 dd 10-20 mg, 3-4 dd 60-120 mg supp​


Stap 1 - 2e keuze

Haldol: als tweede keuze of bij bijkomende hallucinatie/delier​Behandeling stap 1:

Metoclopramide

3 dd 10 mg, (40-100 mg per dag s.c., p.o., i.v. of supp)​.

Domperidon

3-4 dd 10-20 mg p.o. of 3-4 dd 60-120 mg supp.


Haloperidol

2 dd 1-2 mg p.o./buccaal (druppelvloeistof) of 2 dd 0,5 mg s.c. of 1-2 mg/24 uur s.c. of i.v.Dexamethason

1 dd 4-8 mg p.o.of s.c. bij hersenmetastasen (of misselijkheid bij chemotherapie)​.
Levomepromazine

1 dd 6,25-12,5 mg p.o. a.n. of 3,12-6,25 mg s.c. (als bolus of als continue infusie) (spuit moet beschermd worden tegen licht)​.


Argumenten voor metoclopramide: meer ervaring, onderbouwd door onderzoek bij patiënten in de palliatieve fase.

Argumenten voor domperidon: vermoedelijk even effectief, maar minder kans op centrale bijwerkingen (extrapyramidale bijwerkingen, acathisie = motorische onrust, dystonie, sufheid).


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 2:Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 3:Stap 1:Behandeling stap 2 en 3

Stap 2

Dexamethason: 1 dd 4-8 mg p.o. of s.c. bij hersenmetastasen (of misselijkheid bij chemotherapie)​.


Stap 3

Levopromazine: ​2019-05-06 Misselijkheid en braken.pptx FTO-presentatie

2023-06-06 Tractus digestivus.pptx FTO-presentatie

w

w

w

w

w

Naslagwerk en bronvermelding:

*

Misselijkheid en braken in de palliatieve fase - Samenvatting richtlijn misselijkheid en braken in de palliatieve fase (PDF)

Pallialine - Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.


Expertise Centrum Euthanasie - Advies en hulp bij het levenseinde.

Formularium - Palliatieve sedatie versus euthanasie (475)


index | terminale zorg | stervensfase | pijnbestrijding | palliatieve sedatie | reutelen | dyspeu | misselijkheid en braken in stervensfase | ileus | mond | terminale onrust | angst | vermoeidheid |

DM in de laatste levensfase | euthanasie | palliatieve sedatie v/s euthanasie


pagina 468


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 18-6-2024 (12.11)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w