FTO handleiding   (versie 12-2023)

Farmacotherapeutisch overleg (FTO) handleiding:

Werkafspraken mbt FTO planning en organisatie / samenwerking secretariaat dienst behandeling:

Doel

Doel van het FTO is ons eigen online https://verpleeghuisformularium.nl planmatig en cyclisch te toetsen naar de laatste ontwikkelingen en richtlijnen om zo tot een actueel onderbouwd en uniform voorschrijfbeleid te komen.


Het medisch inhoudelijk bespreken van de onderwerpen is niet het doel van een FTO, daarvoor kunnen o.a. de SO / VS / BA overleggen gebruikt worden ter voorbereiding.


Planning

De planning van de FTO’s wordt gemaakt in oktober door Frederique / Marianne in samenwerking met het secretariaat dienst behandeling.


Globale opbouw FTO


Inhoud Power Point presentatie (maximaal 30 minuten)


De PowerPoint presentatie dient als bewijs voor de Verenso accreditatiecommissie en moet inhoudelijk aan een aantal eisen voldoen. Voor voorbeelden zie: https://verpleeghuisformularium.nl tabblad FTO

lijst FTO onderwerpen en verslaglegging .


De Powerpoint presentatie dient uiterlijk 2 weken van tevoren aangeleverd te worden bij de apotheker van het CZE (diane.bastiaans@catharinaziekenhuis.nl)


Let op: Verstuur na het FTO de informatie die je hebt gebruikt voor het uitwerken (denk aan literatuur, protocollen) incl. de Powerpoint presentatie naar Frederique en Marianne.


Stuur alle voorstellen om het formularium aan te passen en de presentatie ook naar Guido zodat het verwerkt kan worden in het formularium.index | FTO  | FTO handleiding | FTO thema gebieden per SO | jaarplanning FTO Archipel | FTO notulen maken | Kahoot maken | FTO archief recent | FTO archief oud


pagina 952INDEX

RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten