pagina 109

DEHYDRATIE

110 oorzaken van dehydratie

111 anamnese, lich. en lab.onderzoek

112 preventie van dehydratie

113 hypodermoclyse uitvoering

114 infusievloeistoffen

index | dehydratie | oorzaken dehydratie | anamnese, lich. en lab.onderzoek | preventie van dehydratie | hypodermoclyse uitvoering | infusievloeistoffen en orale behandeling

LINKS NAAR BRON EN NASLAGWERK DEHYDRATIELINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen