Palliatieve sedatie


Anke Harteloh en Frederique van Veldhuizen FTO 02-2022


Midazolam

Dosering zie uitleg hier boven.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 1:

 Levomepromazine

Dosering zie uitleg hier boven. Alleen een bolus dosering heeft de voorkeur.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 2:
Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

LET OP! 2) Bij het geven van een kleine dosis midazolam 2,5 mg (=0,5 ml) via een venflon naaldje, blijft een substantiële hoeveelheid achter in de ruimte van de venflonnaald. Van de 0,5 ml blijft (alleen) bij de eerste gift 0,22 ml in de venflon achter en komt dus maar 0,28 ml (=1,4 mg) subcutaan. Dit is op te lossen door eerste gift altijd hoger te doseren (bijvoorbeeld 5 mg = 1 ml) er komt dan 0,78 ml (=3,9 mg) subcutaan.

LET OP! 1) Altijd voorschrijven in milliliters in Medimo! Zie hier de afspraken die we gemaakt hebben in de vakgroep (800).

 Propofol

Dosering zie uitleg hier boven.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 3:
Stap 3:

Propofol: start met bolus 25-50 mg. Onderhoudsdosering 20 mg/uur i.v. Ophogen om de 15 minuten met 10 mg/uur. Onderhoud: over het algemeen 4–12 mg/kg/uur per continu infuus.

Naslagwerk en bronvermelding:

*

Misselijkheid en braken in de palliatieve fase - Samenvatting richtlijn misselijkheid en braken in de palliatieve fase (PDF)

Pallialine - Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.


Expertise Centrum Euthanasie - Advies en hulp bij het levenseinde.

Formularium - Palliatieve sedatie versus euthanasie (475)


Stap 2:

Levomepromazine toevoegen: Start bolus 25 mg levomepromazine s.c., Gevolgd door een onderhoudsdosering  0,5-8 mg/uur s.c. in combinatie met midazolam. Zo nodig na 2 uur een bolus van 50mg levomepromazine s.c. Cave irritatie van de huid. Na 3 dagen van doseren i.v.m. stapelen de dosis halveren.

Stap 1:

Start bolus midazolam 10 mg s.c. gevolgd door een onderhoudsdosering 1,5-2,5 mg/uur s.c.  (=36-60 mg/24 uur)*

Bij onvoldoende effect van de onderhoudsdosering:

na 2 uur 5 mg bolus s.c. en verhoog 4 uur na de start van de palliatieve sedatie de continue dosering met 50% in combinatie met een bolus van 5 mg s.c. en herhaal deze stappen tot voldoende comfort is bereikt;

Bij voldoende effect midazolam, continueer actuele onderhoudsdosering.

In het FTO overleg is afgesproken dat het ambulant verpleegkundig team (AVT) graag een bericht ontvangt zodra iemand terminaal is geworden en het zorgpad wordt gestart, dus ongeacht of dit wel of niet samengaat met de start van een subcutane pomp. Dit omdat bij de start van het zorgpad ook een extra tijdsinvestering vraagt van de afdelingen en het AVT dan weet op welke afdelingen zij eventueel kunnen ondersteunen. Dit kan gewoon via een mailtje vanuit de dokter of de afdeling gedaan worden.


Wordt er een pomp gestart of op een andere manier problemen met comfort verwacht met een specifieke vraag waarop het AVT moet letten dan graag een telefonisch contact door de dokter voor tekst en uitleg.


Bij risicofactoren (patiënten >60 jaar, gewicht <60kg, ernstige nier of leverfunctiestoornissen, sterk verlaagd serumalbumine en/of  co-medicatie die kan leiden tot versterkte sedatie):

- Lagere onderhoudsdosering  (0,5-1,5 mg/uur) en

- langere interval (6-8 uur) voordat de onderhoudsdosering wordt opgehoogd.

*

pagina 463

index | terminale zorg | stervensfase | pijnbestrijding | palliatieve sedatie | palliatieve sedatie intemitterende toediening | reutelen | dyspeu | misselijkheid en braken in stervensfase | ileus |

mond | terminale onrust | angst | vermoeidheid | DM in de laatste levensfase | euthanasie | palliatieve sedatie v/s euthanasie


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen