Naslagwerk en bronvermelding:

Verenso - Richtlijn infuenzapreventie

RIVM - Richtijn influenza van het RIVM


Paracetamol

500-1000 mg per keer, max 4 g/dag, bij chronisch gebruik max. 2,5 g/dag. Bij terminale patiënten max 6 g dd. Stap over op opiaten als 4 g per dag onvoldoende pijnstilling geeft.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Paracetamol bij koorts:


Formularium - START-STOPP criteria tractus respiratorius (083)

Formularium - vaccinatie infuenza (481)

*

Influenza

 FTO Paul van Roosmalen en Daniëlle Termeer 12-2022

Aantal griepgevallen en mortaliteit:

Wereldwijd wordt jaarlijks 5 tot 10 procent van de populatie geïnfecteerd met influenza. Bij kinderen is dat percentage nog hoger, namelijk 20 tot 30%. Hiervan vertoont de meerderheid geen ernstig ziektebeeld of verloopt de ziekte zelfs asymptomatisch. Toch veroorzaakt de griep jaarlijks 3 tot 5 miljoen ernstige zieken en 250.000 tot 500.000 doden.


Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep. Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter gaan er in Nederland 250 tot 2.000 personen direct aan de griep of aan de gevolgen ervan dood. Slachtoffers vallen vooral in de risicogroepen zoals ouderen (circa 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) of personen met een chronische aandoening. In de periode van 2008 tot en met 2018 is er een geleidelijke toename zichtbaar in het jaarlijkse aantal doden tijdens de griepperiode.influenzavirus Bron: Wikipedia

Verschijnselen van een influenzainfectie:

Een patiënt met een influenzavirusinfectie kan klachten ontwikkelen als;


Beloop:


Behandeling:

 


2022-10-10 Influenza en COVID19.pptx FTO presentatie

w

Factsheet beleidsadviezen influenza voor de langdurige zorg

pagina 080

index | tr.respiratorius | astma | COPD | exacerbatie COPD | lage luchtweginfecties (pneumonie) | COVID-19 | influenza | START-STOPP criteria


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w