Huidinfecties

Tabel 1: oppervlakkige huidinfecties

Tabel 2: diepe huidinfecties

Bron: NHG standaard bacteriële huidinfecties, aangepast voor verpleeghuispopulatie door vakgroep artsen Archipel.

- Regelmatig handen wassen met zeep en goed drogen, nagels kort knippen.

- Eigen handdoek gebruiken en deze dagelijks verschonen.

- Contact met de aangedane huid vermijden.

Léontine Bollen 09-2020


Niet medicamenteuze behandelinterventies kunnen afdoende zijn, zeker bij oppervlakkige infecties. Deze dienen altijd eerst in overweging genomen te worden. Bij diepe huidinfecties is daarnaast bijna altijd medicatie noodzakelijk.

Huidinfecties

 “linkjes” in groene velden verwijzen naar foto voorbeelden

Niet medicamenteuze behandel adviezen:

2019-03-18 Huidinfecties.pptx FTO presentatie

Medicamenteuze en specifieke niet medicamenteuze behandel adviezen:

 Tabel 1 oppervlakkige huidinfecties

 Aandoening

 Efflorescenties

 Differentiaaldiagnose

 Niet-medicamenteuze behandeling

 Medicamenteuze behandeling


Scherp begrensde roodbruine egale uitslag met soms schilfering.

Dermatomycosen.

Adviseer: Factoren vermijden die de overgroei bevorderen, zoals warmte en vocht. Huidplooien 1× daags wassen en daarna de aangedane huidplooien goed drogen.

Clotrimazolcrème 2 dd, max. 6 weken.

Bij onvoldoende verbetering fusidinezuurcrème 3 dd, max. 14 dagen of bij uitgebreide laesies: claritromycine 2 dd 250 mg, 7 dagen.


Folliculaire pustels, omgeven door rode rand, met later eventueel korstvorming.

Acne vulgaris.

Pseudofolliculitis barbae.

Dermatitis perioralis.

Pityrosporum-folliculitis.

Vermijd lokale corticosteroïden, vetten en oliën op de huid.

Dek de huid niet af met pleisters.

Wacht het spontane beloop zo veel mogelijk af.

Alleen bij hardnekkige klachten flucloxacilline 3 dd 500 mg, 7 dagen. Bij penicilline-overgevoeligheid: clindamycine 3 dd 600 mg, 7 dagen.


Vesikels en pustels of blaren, exsudatieve geelbruine korsten op erythemateuze bodem.

Herpes simplex labialis staphylococcal scalded skin syndroom.

Eczema herpeticum (bij impetiginisatie).

Gebruik van antiseptica en desinfectantia wordt niet aanbevolen.

Fusidinezuurcrème 20 mg/g 3 dd, max. 2 weken.

Bij onvoldoende verbetering: flucloxacilline 500 mg 4 dd, 7 dagen. Bij penicilline-overgevoeligheid: clindamycine 3 dd 600 mg, 7 dagen.Putjes in de hoornlaag, soms uitgebreide erosies.

Hyperhidrose.

Tinea pedis.

Contacteczeem.

Geen.

Clindamycine 1% / benzoylperoxide 5% gel 1 dd 3-4 weken. Clotrimazolcrème 2 dd, 2-6 weken


Zie voorbeeld


Geen.

Antibiotica beleid bij een tekenbeet: starten binnen 24-72 uur ter preventie van ontwikkelen van ziekte van Lyme. Zie ook huidziekten.nl en NHG-Behandelrichtlijn “Tekenbeet ”.

Folliculitis

Impetigo vulgaris

(crustosa of bullosa)

Pitted keratolysis

Erythrasma

Erythrema migrans

 Tabel 2 diepe huidinfecties

 Aandoening

 Efflorescenties

 Differentiaaldiagnose

 Niet-medicamenteuze behandeling

 Medicamenteuze behandeling


(On)scherp begrensd glanzend rood, warm en gezwollen, soms bulleus.

Necrotiserende wekedeleninfectie (disproportionele pijn).

Diepe veneuze trombose. Stasedermatitis

lymfoedeem (beide benen).

Zwachtelen van het been wordt niet aanbevolen in de eerste 4 tot 6 weken van een cellulitis.

Overweeg te starten met ambulante

compressietherapie bij persisterend lymfoedeem na deze periode.

Adviseer de belasting te beperken en het been hoog te leggen gedurende 1 week.

Flucloxacilline 4 dd 500 mg, 10-14 dagen. Bij penicilline-overgevoeligheid: clindamycine 3 dd 600mg, 10-14 dagen.


Met gele korsten bedekt ulcus, omgeven door een rode rand.

Ecthyma door parapoxyvirus (orf), ulcus cruris.

Geen.

Flucloxacilline 4 dd 500 mg, 10-14 dagen. Bij penicilline-overgevoeligheid: clindamycine 3 dd 600 mg,

10-14 dagen.


Omschreven (paars)rode, uitbreidende plek, doorgaans vanuit een wondje.

Ecthyma door parapoxyvirus (orf), ulcus cruris.

Geen.

Feneticilline 500 mg 3 dd of fenoxymethylpenicilline 500 mg 3 dd, 7 dagen. Bij penicilline-overgevoeligheid:clindamycine 3 dd 600 mg, 7 dagen.


Rood, warm infiltraat met centraal purulente blaar of necrotische prop.

Hidradenitis suppurativa.

Adviseer strak zittende en schurende kleding te vermijden.

Zie Beleid bij abces in NHG standaard. Geef tevens antibiotica bij een furunkel boven de onderste kaaklijn, algemene ziekteverschijnselen of bij risicogroepen *.

Bij niet-genezende furunkel: flucloxacilline 500 mg 4 dd, 7 dagen.

Bij penicilline-overgevoeligheid: clindamycine 3 dd 600 mg, 10-14 dagen.


Conglomeraat van furunkels.Geen.

Zie verwijzing in NHG standaard bacteriële huidinfecties.


Zwelling en roodheid.

Panaritium tendinosum.

Panaritium ossale.

Handflegmone.

Geen.

Zie verwijzing in NHG standaard bacteriële huidinfecties.


Rode en gezwollen nagelwal, eerst eenzijdig, later uitbreidend naar andere zijde van de nagelwal.

Herpes simplex.

Geen.

Zie Beleid bij abces in Zie verwijzing in NHG standaard bacteriële huidinfecties.

Bij uitbreiding infectie: amoxicilline/clavulaanzuur 500/125 mg 3 dd, 7 dagen. Bij penicilline-overgevoeligheid: doxycycline 1 dd 100 mg (1e dag 200 mg), 7 dagen.


Rood infiltraat rondom of in de anus.

Sinus pilonidalis.

Abces bij hidradenitis suppurativa.

Ziekte van Crohn.

Colitis ulcerosa.

Geen.

Zie verwijzing in NHG standaard bacteriële huidinfecties.Rood infiltraat in de bilnaad.

Perianaal abces

Abces bij hidradenitis suppurativa

Furunkel

Ziekte van Crohn

Geen.

Zie verwijzing in NHG standaard bacteriële huidinfecties.


Bijtwondinfectie

Roodheid, zwelling en pusvorming ter plaatse van een wond.

Cellulitis / erysipelas

Geen.

Bij mensenbeet of kattenbeet, bijtwond aan hand, pols, been of voet, genitaliën of gelaat, een diepe prikbeet of kneusbijtwond.

Als profylaxe bij risicogroepen * en behandeling bij tekenen van koorts / ziek zijn / cellulitis.

Amoxicilline/clavulaanzuur 3 dd 500/125 mg, 7 dagen (preventief 5 dagen). Bij penicillineallergie: doxycycline 1 dd 100 mg (1e dag 200 mg), 7 dagen.

Tetanusprofylaxe.

Traumatische wonden


Cellulitis / erysipelas

Geen.

Antibiotica als profylaxe bij risicogroepen * en behandeling bij tekenen van koorts / ziek zijn / cellulitis:

Flucloxacilline 4 dd 500 mg, 7 dg profylactisch, 10-14 dg bij infectie). Bij penicilline allergie: clindamycine 3 dd 600 mg,, 7/10-14 dagen.

Tetanusprofylaxe.

* Houdt rekening met risicogroepen, verhoogde risico’s en comorbiditeit:

Verhoogd risico op gecompliceerd beloop door een verminderde afweer: onder andere onbehandelde hiv-infectie, multipele sclerose, transplantatie (orgaan/stamcel/beenmerg) in verleden, (hematologische) maligniteit, asplenie, medicatie (immunosuppressiva, (soms tot een jaar na gebruik van) cytostatica en intraveneus drugsgebruik.

Verhoogd risico op endocarditis: voorgeschiedenis van endocarditis, hartklepprothesen (zowel kunst als bio) of aangeboren hartklepafwijkingen.

Verhoogd risico op infectie van een gewrichtsprothese: een gewrichtsprothese < 2 jaar oud of een gewrichtsprothese > 2 jaar in combinatie met een voorgeschiedenis van een geïnfecteerde gewrichtsprothese, reumatische gewrichtsaandoening of hemofilie.


** Furunkel: Indien boven de kaaklijn en bij verminderde weerstand altijd antibioticakuur geven.


Cellulitis / erysipelas

Ecthyma-ulcus

(bacterieel)

Erysipeloïd

Furunkel **

Panaritium

Paronychia (acuut)

Perianaal abces

Sinus pilonidalis (acuut)

Karbunkel

Naslagwerk en bronvermelding:

Amoxicilline/clavulaanzuur

Doxycycline

Flucloxacilline

Feneticilline

voor dosering zie de tabellen 1 en 2. Clcr 10-30 ml/min 625 mg elke 12 uur. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.


voor dosering zie de tabellen 1 en 2. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.


voor dosering zie de tabellen 1 en 2. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.


voor dosering zie de tabellen 1 en 2. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.

Clotrimazolcrème

Fusidinezuurcrème / zalf ***

Aluminiumchlorideoplossing

Claritromycine

voor dosering zie de tabellen 1 en 2. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon. Geeft QT-verlenging, voor de verpleeghuis populatie is clindamycine een veiliger alternatief i.p.v. claritromycine.


Clindamycine (Clindamycine-lotion)

voor dosering zie de tabellen 1 en 2.

voor dosering zie de tabellen 1 en 2. Om de juiste hoeveelheid te smeren , klik hier (uitleg over vingertop eenheid).

voor dosering zie de tabellen 1 en 2. Om de juiste hoeveelheid te smeren , klik hier (uitleg over vingertop eenheid).

voor dosering zie de tabellen 1 en 2. Om de juiste hoeveelheid te smeren , klik hier (uitleg over vingertop eenheid).

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Middelen bij huidinfectiesNHG standaard - Bacteriële huidinfecties

NHG standaard - Dermatomycosen

WCS Kenniscentrum Wondzorg - Handig online overzichtsboek over wondzorg


Wondbedekkers.nl- Overzicht wondbehandeling producten

Huidziekten.nl - Website voor huidziekten

*** Fusidinezuur: Gebruik leidt vaker tot resistentie. Bij geen verbetering na 1 week altijd stoppen en bij geen effectiviteit een ander middel inzetten.

*

w

w

w

w

w

pagina 220

index | huid/wond | behandeling | dermatologie voorbeelden | bacteriële huidinfecties | dermatomycose | eczeem, urticaria, bulleus pemfigoïd en psoriasis | jeuk | eeltvorming |

hemorroïden (digestivus) | huidverzorging | wondzorg | brandwonden | decubitus | phimosis | lichen sclerosusLINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w