Zorg dat de volgende gegevens aanwezig en in het dossier bijgewerkt zijn:Review voorbereiden:

Zorg dat het behandelplan correct is ingevuld:


Guido van Laere 03-2023


Voorbeeld van een behandelplan:


BEHANDELPLAN


Probleem

Doel

Actie

S

Diabetes type 2

CVRM + bloedsuikers binnen normaalwaarden

Metformine + gliclazide

1x / 3 maanden lab nuchter glucose

1x / jaar lab HbA1c + MDRD


Myocard infarct

CVRM

Metoprolol + acetylsalicylzuur + simvastatine + pantoprazol


Hypertensie

CVRM

Lisinopril + hydrochloorthyazide

1x / 3 maanden pols en tensie meten

1x / 6 maanden lab MDRD + Na + K + kreatinine


Obstipatie

Obstipatie voorkomen

Movicolon


Pijnklachten rug t.g.v. wevelfractuur

Pijnbestrijding

Oxycodon + Movicolon


Risico op vitamine D deficiëntie en osteoporose

Osteoporose en spierzwakte voorkomen

Colecalciferol + calcium + alendroinezuur (gestart 11-2021)


Verhoogd risico op influenza

Influenza besmetting voorkomen

Jaarlijks influenza vaccinatie

P

Depressie

Stemming verbeteren

Nortriptyline

1x / 6 maanden spiegel nortriptyline bepalen

Omgangsplan psycholoog

Onder het “probleem” alle relevante diagnoses vermelden, bij de “actie” de medicatie, lab onderzoek en het lichamelijk onderzoek vermelden. Geen doseringen van medicatie in het behandelplan vermelden! Dit is altijd terug te vinden in Medimo.

Besteed vooral aandacht aan de volgende combinaties van problemen en geneesmiddelen:

Probleem:

Niet vergeten toe te voegen of te controleren:

 Zie in formularium:

Atriumfibrilleren

Antistolling (apixaban) en eventueel betablokker, calciumantagonist en/of digoxine voorgeschreven?

 Zie atriumfibrilleren (013).

ACE-remmer of ARB (AT2-antagonist)

Niet combineren.

 Zie hypertensie (012).

Chronisch corticosteroïden gebruik

Bisfosfonaat gebruiken?

 Zie osteoporose (182).

CVA (niet bloedig)

Clopidogrel of acetylsalicylzuur gebruikt?

 Zie CVA (139).

Diabetes

Zo nodig een statine naast de diabetes medicatie voorgeschreven?

 Zie diabetes (314).

Digoxine gebruik

Is dit middel in de laagst mogelijke dosering voorgeschreven? Is er lab onderzoek gedaan?

 Zie chronisch hartfalen (015) en atriumfibrilleren (013).

Hart en vaatziekten

Acetylsalicylzuur (of clopidogrel) + zo nodig statine (+ zo nodig protonpomremmer).

 Zie CVRM (017) en schema protonpompremmers (090).

Chronisch hartfalen

ACE-remmer (of op indicatie ARB) + betablokker voorgeschreven?

 Zie chronisch hartfalen (016).

CVA + peptische aandoening

Clopidogrel + pantoprazol (bij voorkeur geen esomeprazol!) Voorgeschreven?

 Zie CVA (139) en schema protonpompremmers (090).

Medicatie malen + protonenpomremmer

Esomeprazol gebruikt?

 Zie schema protonpompremmers (090).

Medicatie malen + CVA + peptische aandoening

Clopidogrel + lansoprazol gebruikt?

 Zie schema protonpompremmers (090).

Morfine gebruik

Laxeermiddel en daarnaast eventueel antipsychoticum en/of anti-emetica voorgeschreven?

 Zie obstipatie (092).

Nitraatgebruiker zonder antistollling

Naast een nitraat altijd anticoagulantia voorgeschreven?

 Zie angina pectoris (011).

Nitraatgebruiker zonder statine

Naast een nitraat altijd een statine voorgeschreven ongeacht de cholesterolwaarde?

 Zie angina pectoris (011).

NSAID gebruik (314)

Protonpompremmers (pantoprazol, esomeprazol of lansoprazol) voorgeschreven?

 Zie schema protonpompremmers (090).

Osteoporose

Colecalciferol (+ zo nodig calcium + alendroinezuur)?

 Zie osteoporose (182).

Ouderen

Colecalciferol standaard voorgeschreven?

 Zie osteoporose (182).

Apixaban gebruik

De juiste dosering bij de nierfunctie van de patiënt?

 Zie medicatie bij gestoorde nierfunctie (559).

Steroiden zalf / créme

Is er naast de steroïden ook een indifferente zalf/crème voorgeschreven?

 Zie steroiden voor de huid (222).

Thiazide diureticum i.c.m. lis-diureticum

Thiazide diureticum bij gelijktijdig gebruik van een lis-dureticum kan diverse klachten uitlokken.

 Zie STOPP criteria B8 (530).

Zorg dat je na een “medicatie review” samen met de zorg (en eventueel psycholoog) overlegd of de voorgestelde aanpassingen al dan niet kunnen worden ingezet. Het gaat dan natuurlijk alleen om de gedrag beïnvloedende medicatie (pijn, onrust, angst, stemming enz.) en laxantia.

Medicatie review

Controleer van de voorgeschreven medicatie:

Houd het plan kort en bondig, dat maakt het overzichtelijk en snel leesbaar.

pagina 534

index | richtlijnen  | diverse richtlijnen | START - STOPP criteria | STRIP methode | HARM studie | medicatie review | afkortingen recept | off label | reden voorschrijven melden |

risicovolle medicatie | medisch rekenen


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

LINKS

RICHTLIJNEN

FTO

INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen


Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten