Zolpidem

Mirtazapine

1 dd 5 mg an, max. 10 mg max 2 weken continu. Niet bij leverinsufficiëntie en chronische respiratoire insufficiëntie.

Let op, er zijn nu alleen 10mg tabletten nu in de werkvoorraad, dus deze breken als 5mg nodig is!1 dd 7,5 mg an, ophogen tot 1 dd 30 mg an. Bij somberheid én slaapstoornis. Dit middel valt in de groep overige niet tricyclische middelen.


Slaapstoornis

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

1e keus medicatie bij slaapstoornis:Niet medicamenteuze maatregelen


Medicamenteuze behandeling bij een slaapstoornis:

Midazolam


Midazolam tablet of ampul start 7,5 mg, evt 15 mg. Dit is naar eigen inzicht eigen SO’s. Let op: in de werkvoorraad zitten alleen ampullen van 5 en 15 mg, niet de tabletten. Deze ampullen kunnen ook als drankje worden ingenomen. Dit is een kort werkend middel.Bij voorschijven slaapmedicatie letten op het volgende:

Medicamenteuze maatregelen

FTO Maggy van den Brand 07-2021


Risperidon

Begin dosering bij ouderen 1dd 0,5 mg an, individueel ophogen in stappen van 0,5 mg naar max 3 mg/dag.

Bij 3 maanden stabiel, dan afbouwen/stoppen.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Medicamenteuze behandeling bij nachtelijke onrust:Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

2e keus medicatie bij slaapstoornis:Trazodon

1 dd 50-100 mg an.  Bij somberheid én slaapstoornis. Dit middel valt in de groep SNRI’s.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

3e keus medicatie bij slaapstoornis voor met name patiënten met Parkinson en Lewy body dementie:Clonazepam

1 dd 0,25-0,5 mg an. Patiënten met Parkinson(isme) hebben vaak een verstoorde REM-slaap.


Indien je psychofarmaca voorschrijft die qua indicatie, soort, dosering of duur buiten de geldende richtlijnen vallen, is er volgens de Wet Zorg en Dwang (WZD) sprake van onvrijwillige zorg (OVZ) met een stappenplan. Deze onvrijwillige zorg dient als zodanig te worden geregistreerd in het dossier (tabblad juridisch binnen Ysis), in het multidisciplinaire behandelplan én op het recept (OVZ stap…, indicatie…)

≤ 2mg valt binnen de richtlijn


valt buiten de richtlijn


valt buiten de richtlijn


valt buiten de richtlijn


valt buiten de richtlijn


valt buiten de richtlijn


2021-12-06 Slaapstoornissen.pptx FTO presentatie


w

w

index | probleemgedag bij dementie | slaapstoornis | delier | angststoornis | depressie | agitatie / agressie bij dementie | psychotisch gedrag | START-STOPP criteria | psychofarmaca overzicht |

psychiatrisch onderzoek

pagina 160

Naslagwerk en bronvermelding:

Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen.

Geneesmiddelen Bulletin - Geneesmiddelen en het lange QT-interval

Richtlijn psychofarmaca doseringen Versenso - Doseringstabel (PDF)

Formularium - Equivalentdosering benzodiazepine (514)

Formularium - Psychofarmaca overzicht (173)

Formularium - Psychiatrisch onderzoek (174)

NHG standaard - Dementie

Verenso richtlijn - Probleemgedrag bij dementie De richtlijn “Probleemgedrag bij dementie” van Verenso biedt een handreiking voor verantwoord verpleeghuisgeneeskundig handelen op het gebied van probleemgedrag bij verpleeghuispatiënten met dementie.

Clozapinepluswerkgroep.nl - Clozapinepluswerkgroep. De werkgroep heeft een richtlijn geschreven voor de behandeling met clozapine.

GGZ richtlijn - Psychotische stoornissen, schizofrenie

*


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w