FTO planning 2023 (versie 3-2023)

Datum

Onderwerp

Spreker(s)

Notulist

30-1-2023 9:00-10:15

* Toetsing vorig FTO


Daniëlle

* Palliatief terminale zorg; (euthanasie, palliatieve sedatie, pijn, dehydratie, ileus)

Frederique + Anke

20-3-2023 9:00-10:15

* Toetsing vorig FTO


Fiona

* PG/GP probleemgedrag en slaapstoornissen

Maggy + Serge + Michiel (geriater)

* overig: oog, allergieën /intoxicaties, preventieve zorg

 Anke + Michiel, geriater

5-6-2023 9:00-10:15

* Toetsing vorig FTO

0

Manon

* Urogenitaal; (incontinentie, BPH, anticonceptie, gynaecologie, katheters, hematurie)

Ingrid

* Maag darm lever; (PPI, obstipatie, diarree, misselijkheid/braken, dehydratie, hemorroïden, KNO/mond)

Valentina

18-9-2023 9:00-10:15

* Toetsing vorig FTO


 Maggy

 * Bewegingsapparaat; (osteoporose, artritis, artrose, jicht, vallen)

 Fiona

* Respiratorius: (COVID, astma/COPD, longembolie, zuurstofbeleid, influenza, hooikoorts)

Paul

23-10-2023 9:00-10:15

* Toetsing vorig FTO


 Danique

* Endocrien (Diabetes mellitus, vitamines, calcium, schildklier, elektrolytstoornissen, bloed, anemie)

Suzanne

4-12-2023 9:00-10:15

* Toetsing vorig FTO


 Paul

* Huid; (wond/decubitus/huidinfecties/ dermatologische onderwerpen)

Ingrid

* Neurologie; (CVA, Parkinson, Huntington, MS, spasticiteit, epilepsie, pijn)

Laura

pagina 954

index | FTO  | FTO handleiding | FTO thema gebieden per SO | jaarplanning FTO Archipel | FTO notulen maken | Kahoot maken | FTO archief recent | FTO archief oud
INDEX

RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten