index | intoxicaties | onderzoek  | inname van giftige stoffen | opioïden intoxicatie | hypoglycemie (diabetes) | acute allergische reactie (allergie) | benzodiazepinen intoxicatie | anticholinerg syndroom |

serotonerg syndroom | maligne antipsychoticasyndroom | lithium intoxicatie


pagina 387

Inname van giftige stoffen / intoxicaties

 Fiona Koops en Marie - José Crouwers FTO 05-2021


Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informeert en adviseert professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen (dag en nacht bereikbaar).

*

Bij inname van (potentieel) giftige stoffen is navraag voor advies mogelijk bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NIVC).

Naast deze website heeft het centrum veel meer klinisch toxicologische informatie beschikbaar.

Bel voor informatie en advies, dag en nacht: 088 - 755 80 00

Naslagwerk en bronvermelding:

Toxicologie.org - Deze site is bedoeld voor apothekers en artsen die tijdens hun beroepsuitoefening te maken hebben met de behandeling van geïntoxiceerde patiënten.

Antigifcentrum.be - Geeft een opsomming van ingenomen middelen en daarover een advies.


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen