Frequentie

Bepaling

Opmerking

Na 1 week

Medicatiespiegel:

  • Nortriptyline

Voorkomen toxische waarden.

Stabiele bloedspiegel na 5x T0,5 = 5x 26uur

Geen controle leverfuncties bij onze populatie verpleeghuispatiënten.

Nortriptyline (instelprotocol)

Frequentie

Bepaling

Opmerking

1x 6 maanden

Medicatiespiegel:

  • Nortriptyline

Voorkomen toxische waarden.

Stabiele bloedspiegel na 5x T0,5 = 5x 26uur

Geen controle leverfuncties bij onze populatie verpleeghuispatiënten.

Nortriptyline (onderhoudsprotocol)

Algemene informatie met betrekking tot spiegelbepalingen bij TCA’s

Spiegelbepaling is zinvol na het bereiken van een steady state toestand, dit ontstaat na ongeveer 5x de halfwaarde tijd van het medicijn. De halfwaarde tijd van TCA’s ligt tussen de 20 - 26 uur, dus na ongeveer een week is er sprake van steady state en kan de spiegel bepaald worden.

Dit geldt ook na elke dosis aanpassing.


Door grote interindividuele variatie in metabolisme kan men geen vaste dosering van TCA gebruiken en zal dit individueel bepaald moeten worden aan de hand van gemeten effecten op stemming en opgeleide van de spiegel. In de praktijk streeft men naar de laagst mogelijke effectieve dosering/spiegel waarbij de eventuele bijwerkingen acceptabel zijn.


Een spiegelbepaling is een moment opname, door veranderingen in het metabolisme van ouderen zoals nierfunctie, lichaamsgewicht, veranderingen in medicatie gebruik kan de spiegel fluctueren.


Het is verstandig de spiegel van een TCA regelmatig te controleren. In de literatuur worden hiervoor geen concrete frequenties aangegeven. Afhankelijk van de instelling van het medicijn en de conditie van de patiënt is 1-2x per jaar aan te bevelen. Om zo nadelige effecten van spiegelveranderingen tijdig bij te kunnen sturen.


 In ons formularium is nortriptyline het middel van voorkeur als 2e stap bij de behandeling van depressie, indien de behandeling met SSRI onvoldoende is gebleken.


Over het algemeen zal bij gebruik van nortriptyline een dosering van 75 mg per dag bij ouderen > 80, bij ernstige somatische co morbiditeit en/of dementie voldoende zijn. Bij start zal je een week nadat de dosering van 75 mg is bereikt de spiegel moeten bepalen. De referentiewaarden liggen tussen de 50-150 ng/ml. Boven een spiegel van 150 ng/ml neemt de effectiviteit van het geneesmiddel af.


Spiegelafname bij TCA’s:


Bij non respons is het verstandig op geleide van de plasmaspiegel de doseringen aan te passen of (indien er vaker non respons is geweest of onverwachte uitwerking van een medicijn is geweest) kan het nuttig zijn om een genetisch profiel van cytochromen te bepalen. Zie: farmacogenetisch laboratorium onderzoek (690)


 Website Ephor - Standpunt Ephor en samenvatting nortriptyline gebruik mei 2019

Tijdschrift voor psychiatrie 55 (2013) 9 - Tricyclische antidepressiva en plasmaspiegels bij depressie: een praktische leidraad.

index | laboratorium medicatie | laboratorium protocollair | farmacogenetisch laboratorium | biologisch laboratorium


pagina 620

Léontine Bollen 12-2019


Naslagwerk en bronvermelding:

*


INDEX


RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten