index | laboratorium medicatie | laboratorium protocollair | farmacogenetisch laboratorium | biologisch laboratorium


pagina 603

Léontine Bollen 12-2019


Frequentie

Bepaling

Opmerking

Na 2 weken

  • Kalium
  • Kreatinine
  • MDRD (eGFR/CKD-EPI)
  • Natrium

Meer kans op hyperkaliëmie bij een leeftijd > 70 jaar, diabetes mellitus, een gestoorde of plotseling achteruitgaande nierfunctie, dehydratie, metabole acidose, acuut hartfalen en cel-afbraak (ischemie, trauma, rabdomyolyse).

Consensus based geen periodieke urinescreening (albumine, erythrocyten, celcilinders).

NHG CVRM - follow up. bepaal serumcreatinine, eGFR en serumkalium bij gebruik diureticum, ACE-remmer of ARB: na starten en bij elke aanpassing van dosering: na 10-14 dagen, bij bereiken onderhoudsdosering: na 3 en 6 maanden, en daarna jaarlijks.

ARB (angiotensine II-(AT1)- antagonisten (instelprotocol)

Frequentie

Bepaling

Opmerking

1x 6 maanden

  • Kalium
  • Kreatinine
  • MDRD (eGFR/CKD-EPI)
  • Natrium

Consensus based geen periodieke urinescreening (albumine, erythrocyten, celcilinders).


ARB (angiotensine II-(AT1)- antagonisten (onderhoudsprotocol)


INDEX


RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten