HAS-BLED score

De HAS-BLED score is bedoeld om het bloedingsrisico bij antistollingstherapie met bloedplaatjesremmers en stollingremmers (bloedverdunners) te bepalen.


Bepalen bloedingsrisico bij antistollingstherapie HAS-BLED score

Een score ≥3 betekent een verhoogd risico op bloedingen onder antistollingstherapie waarbij extra voorzichtigheid en meer frequente controles worden aangeraden.

HAS-BLED score

score

H

Hypertensie (systolische bloeddruk >160 mmHg)

1

A

Abnormale nier- en leverfunctie

Chronische dialyse, niertransplantatie of kreatinine ≥200 mmol/L

1

Chronische leverziekte (bijv. cirrose) of significante leverenzymafwijkingen wijzend op verminderde leverfunctie

1

S

Stroke: beroerte of TIA in voorgeschiedenis

1

B

Bloeding (eerdere bloeding in voorgeschiedenis en/of erfelijke aanleg tot bloeden)

1

L

Labiele INRs (onstabiele/hoge INRs binnen de therapeutische grenzen)

1

E

Elderly: leeftijd >65 jaar

1

D

Drugs: medicijnen of alcohol

Gelijktijdig gebruik van andere medicijnen die de stolling beïnvloeden zoals middelen die de bloedplaatjes remmen (trombocytenaggregatieremmers of NSAIDs)

1

Overmatig alcoholgebruik

1

Guido van Laere 08-2021


index | richtlijnen | richtlijnen antistolling | instellen van VKA | switchen tussen VKA en DOAC | HAS-BLED score | CHADS-VASC SCORE score

pagina 507


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

LINKS

RICHTLIJNEN

FTO

INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen


Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten