Frequentie

Bepaling

Opmerking

Bij aanvang:

Bloedbeeld:

 • Leucocyten + differentiatie
 • ALAT
 • ASAT
 • GGT
 • Alkalische fosfatase
 • Bilirubine totaal
 • Glucose nuchter
 • Kreatinine
 • Kalium
 • Natrium
 • Calcium
 • Cholesterol
 • Ureum


1x week (18 weken)

Bloedbeeld:

 • Leucocyten + differentiatie

Tijdig signaleren van mogelijk (fatale) granulocytopenie (3%) en agranulocytose (0,7%).

Clozapine  (instelprotocol)

Frequentie

Bepaling

Opmerking

Na 18 weken 1x maand

Bloedbeeld:

 • Leucocyten + differentiatie

Tijdig signaleren van mogelijk (fatale) granulocytopenie (3%) en agranulocytose (0,7%).

Iedere 6 maanden

Clozapine spiegel (alleen te bepalen bij doseringen >100mg!)

Bloedbeeld:

 • Leucocyten + differentiatie
 • ALAT
 • ASAT
 • GGT
 • Alkalische fosfatase
 • Bilirubine totaal
 • Glucose nuchter
 • Kreatinine
 • Kalium
 • Natrium
 • Calcium
 • Cholesterol (zelden in het verpleeghuis)

Clozapine spiegel alleen te bepalen bij doseringen >100mg!

Clozapine  (onderhoudsprotocol)

Algemeen:

Behandeling met clozapine is geïndiceerd bij patiënten bij wie andere antipsychotica onvoldoende effectief zijn of gecontra-indiceerd zijn.


In onze praktijk schrijven wij clozapine in lagere doseringen, meestal voor om een delier te behandelen bij patiënten met M. Parkinson of bij wanen en hallucinaties bij Lewy body dementie. Volgens ons formularium, maximaal 50 mg per dag. Maar er zijn ook patiënten binnen Archipel die clozapine in hogere dosering gebruiken vanuit een psychotische stoornis of schizofrenie in de voorgeschiedenis.


Bijwerkingen:

Clozapine is bekend om de ernstige en potentieel fatale bijwerking van agranulocytose.


Maar clozapine geeft meer bijwerkingen zoals slaperigheid, duizeligheid, obstipatie, hypersalivatie en tachycardie vooral in het begin van de behandeling, daarom is het adagium om in lage dosering te starten en op geleide van bijwerkingen langzaam op te hogen. Verder worden vaak metabole effecten gezien zoals stijging van het gewicht, cholesterol, glucose en ontregeling van leverfunctie. Ook komt orthostatische hypotensie vaak voor. Zie FK.


Vraag regelmatig na of patiënt last heeft van bijwerkingen, en controleer ook gewicht, bloeddruk en let extra op ontlasting patroon.


Interacties:

Roken is van invloed op de clozapine spiegel. Als iemand stopt met roken stijgt de clozapine spiegel!


Ciprofloxacine geeft een verhoging van clozapine spiegel.


Zie voor overige interacties het FK.

Laboratorium controles:

Voor iedereen die clozapine gebruikt moet tijdens de 1e 18 weken van de behandeling wekelijks leucocyten + diff bepaald worden om tijdig de bijwerking van agranulocytose te ondervangen.


Na 18 weken worden leucocyten + diff 1x per maand bepaald en 2x per jaar de overige controles zoals spiegel, leverfunctie, cholesterol en glucose. Dit is dus wat er standaard bepaald wordt volgens protocol van DVU.


Een clozapine spiegel is een 12 uurs dalspiegel voor het verkrijgen van betrouwbare spiegels is het belangrijk dat de spiegel 12 uur na de laatste medicatie inname wordt afgenomen.


Indien nodig bepaal je vaker een spiegel volgens onderstaande aanbevelingen. Dit geldt voor patiënten die clozapine in hogere dosering (> 100 mg/dag) gebruiken. Bij lagere doseringen is het bepalen van spiegel minder relevant aangezien de spiegel (bijna) altijd onder de therapeutische grens zal zijn. Blijf ook bij lagere doseringen wel altijd goed monitoren op het ervaren van bijwerkingen en werkzaamheid en bedenk dat ook dan onderstaande punten wel van invloed kunnen zijn en dus het bepalen van een spiegel soms toch nuttig kan zijn!


Spiegelcontrole wordt volgens richtlijn aanbevolen:

Naslagwerk en bronvermelding:

*

Diagnostiek voor U - protocol

Website: Clozapinepluswerkgroep.nl - richtlijn voor het gebruik van clozapine

index | laboratorium medicatie | laboratorium protocollair | farmacogenetisch laboratorium | biologisch laboratorium

pagina 607

Léontine Bollen 12-2019INDEX


RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten