pagina 512

index | richtlijnen | equivalent doseringen | equivalent dosis opiaten | equivalent dosis psychofarmaca | equivalent dosis protonpompremmer | equivalent dosis benzodiazepine |

equivalent antihypertensiva | equivalent dosis statine | equivalent dosis steroïden| equivalent dosis subcutaan/oraal medicatie

Wiki.psychiatrienet.nl - Hier vind je zeer handige switch en equivalent tabellen voor alle soorten psychofarmaca.

Psychiatrienet.nl - Switch-tabel antidepressiva

Psychiatrienet.nl - Switch-tabel stemmingsstabilisatoren

Psychiatrienet.nl - Switch-tabel antipsychotica

Geeft doseringsadvies voor het omzetten van een type antidepressivum naar een ander type antidepressivum.

Geeft doseringsadvies voor het omzetten van een type stemmingsstabilisator naar een ander type stemmingsstabilisator.

Geeft doseringsadvies voor het omzetten van een type antipsychoticum naar een ander type antipsychoticum.

Equivalent dosis psychofarmaca

Guido van Laere 08-2021LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

LINKS

RICHTLIJNEN

FTO

INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen


Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten