Angststoornis

FTO Maggy van den Brand 07-2021


Citalopram

1dd 10 mg start, per 2 weken ophogen tot max. 1dd 40mg. Citalopram mag worden gemalen. Druppels zijn veel duurder dan tabletten en smaken erg vies. Indien toch druppels: dan 20% lager doseren (8mg druppels i.p.v. 10mg tab en 16mg druppels i.p.v. 20mg tablet).

Afbouwen: na 6 maanden 10 mg per 3 maanden. Zie lab onderzoek (606). Denk ook aan ECG i.v.m. risico op QT-verlenging. Bij vrouwen is de normaalwaarde van het gecorrigeerde QT-interval korter dan 450. Voor mannen geldt de iets kortere waarde van 440.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

AngststoornisOxazepam

5-20 mg, zo nodig herhalen; daarna gewoonlijk 5-10 mg 2-3 dd, dosering individueel bepaald.

Lorazepam (LET OP = 2e keuze!)

0,5-1 mg, zo nodig herhalen daarna gewoonlijk 0,5-1 mg 2-3 dd, dosering individueel.

Let op dit middel alleen als 2e keuze middel kiezen!, dit omdat het middel soms niet leverbaar is. Lorazepam ligt alleen in de werkvoorraad van Landrijt en moet door AVT worden geleverd. 1 mg lorazepam komt overeen met 16,67 mg oxazepam. Globaal komt dus 10mg oxazepam overeen met 1mg lorazepam. Er zijn patiënten die beter op lorazepam reageren dan op oxazepam. Zie richtlijn benzodiazepine equivalent (514).


Soorten angststoornissen

Indien je psychofarmaca voorschrijft die qua indicatie, soort, dosering of duur buiten de geldende richtlijnen vallen, is er volgens de Wet Zorg en Dwang (WZD) sprake van onvrijwillige zorg (OVZ) met een stappenplan. Deze onvrijwillige zorg dient als zodanig te worden geregistreerd in het dossier (tabblad juridisch binnen Ysis), in het multidisciplinaire behandelplan én op het recept (OVZ stap…, indicatie…)

Bron: GGZ standaarden - samenvatting angstklachten en angststoornissen

binnen richtlijn, indien ≤ 4 weken

Kortdurend 1-2 dagen bij acute crisis


binnen de richtlijn, indien ≤ 4 weken


valt buiten de richtlijn


w

w

Naslagwerk en bronvermelding:

Geneesmiddelen Bulletin - Geneesmiddelen en het lange QT-interval

Formularium - Equivalentdosering benzodiazepine (514)

Formularium - Psychofarmaca overzicht (173)

Formularium - Psychiatrisch onderzoek (174)

Verenso richtlijn - Probleemgedrag bij dementie De richtlijn “Probleemgedrag bij dementie” van Verenso biedt een handreiking voor verantwoord verpleeghuisgeneeskundig handelen op het gebied van probleemgedrag bij verpleeghuispatiënten met dementie.

Richtlijn psychofarmaca doseringen Versenso - Doseringstabel (PDF)

GGZ richtlijn - Psychotische stoornissen, schizofrenie

*

2021-07-12 Probleemgedrag.pptx FTO Presentatie

pagina 163

index | probleemgedag bij dementie | slaapstoornis | delier | angststoornis | depressie | agitatie / agressie bij dementie | psychotisch gedrag | START-STOPP criteria | psychofarmaca overzicht |

psychiatrisch onderzoek


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w