START - criteria

STOPP - criteria

STOPP G1 theofylline als monotherapie bij COPD (veiliger en effectiever alternatieven beschikbaar; risico op bijwerkingen als gevolg van nauwe therapeutische breedte).

STOPP G3 inhalatie parasympaticolytica, zoals ipratropium en tiotropium, bij onbehandeld nauw kamerhoek glaucoom of blaasledigingsproblemen (kan glaucoom verergeren en urineretentie geven).

STOPP G4 benzodiazepinen bij acute of chronische respiratoire insufficiëntie (pO2 < 8,0kPa/60mmHg en/of pCO2 > 6,5kPa/50mmHg (verhoogd risico op verergering van respiratoire insufficiëntie).


START - STOPP criteria tr.respiratorius

pagina 083

index | tr.respiratorius | astma | COPD | exacerbatie COPD | lage luchtweginfecties (pneumonie) | COVID-19 | influenza | START-STOPP criteria


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w