pagina 083

index | tr.respiratorius | astma | COPD | exacerbatie COPD | lage luchtweginfecties (pneumonie) | COVID-19 | influenza | START-STOPP criteria

START - criteria

  • Inhalatie van bèta-2-agonist of parasympaticolyticum bij lichte tot matige astma of COPD.
  • Proefbehandeling met Inhalatiecorticosteroïd (ICS) bij COPD in geval van frequente exacerbaties (2 of meer per jaar) ondanks behandeling met langwerkende luchtwegverwijder. N.B. Evalueer na jaar en stop ICS als aantal exacerbaties niet afneemt.
  • Continue zuurstoftherapie bij chronisch respiratoir falen (d.w.z. PO2 < 8,0kPa of 60mmHg of SaO2 < 89%).

STOPP - criteria

STOPP G1 theofylline als monotherapie bij COPD (veiliger en effectiever alternatieven beschikbaar; risico op bijwerkingen als gevolg van nauwe therapeutische breedte).

STOPP G3 inhalatie parasympaticolytica, zoals ipratropium en tiotropium, bij onbehandeld nauw kamerhoek glaucoom of blaasledigingsproblemen (kan glaucoom verergeren en urineretentie geven).

STOPP G4 benzodiazepinen bij acute of chronische respiratoire insufficiëntie (pO2 < 8,0kPa/60mmHg en/of pCO2 > 6,5kPa/50mmHg (verhoogd risico op verergering van respiratoire insufficiëntie).


START - STOPP criteria tr.respiratorius


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen