pagina 385

INTOXICATIES

386  onderzoek

387  inname van giftige stoffen

388  opioïden intoxicatie

315  hypoglycemisch coma (diabetes)

380  acute allergische reactie (allergie)

391  benzodiazepinen intoxicatie

392  anticholinerg syndroom

393  serotonerg syndroom

394  maligne antipsychoticasyndroom

395  lithium intoxicatie


LINKS NAAR BRON EN NASLAGWERK INTOXICATIES

Toxicologie.org - Deze site is bedoeld voor apothekers en artsen die tijdens hun beroepsuitoefening te maken hebben met de behandeling van geïntoxiceerde patiënten.

Antigifcentrum.be - Geeft een opsomming van ingenomen middelen en daarover een advies.

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informeert en adviseert professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen (dag en nacht bereikbaar).

Medics4Medics - benzodiazepinen intoxicatie

index | intoxicaties | onderzoek  | inname van giftige stoffen | opioïden intoxicatie | hypoglycemie (diabetes) | acute allergische reactie (allergie) | benzodiazepinen intoxicatie | anticholinerg syndroom |

serotonerg syndroom | maligne antipsychoticasyndroom | lithium intoxicatieLINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 4-3-2024 (11.91)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen