START - criteria

Prostaglandine-analogen of bètablokker bij primair open-kamerhoekglaucoom.

START - STOPP criteria ogen

index | ogen | anatomie van het oog | oogaandoeningen zonder alarmsyptomen | oogaandoeningen met alarmsyptomen | START-STOPP criteria

pagina 370


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen