pagina 480

PREVENTIEVE ZORG

481 influenzavaccinatie

482 pneumokokkenvaccinatie

483 tetanusvaccinatie

484 COVID-19 vaccinatie


index | overzicht preventieve zorg | influenzavaccinatie | pneumokokkenvaccinatie | tetanusvaccinatie | COVID19 vaccinatieLINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 31-12-2023 (11.87)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen