Website formularium algemeen

1 Deze web site (versienummer zie op index-tabblad achter de gele pijl) is bereikbaar via het intranet van Archipel en via: https://verpleeghuisformularium.nl Zie rechts bij 1.


Deze website is primair bedoeld voor intern gebruik binnen de Stichting Archipel zorggroep.

2 Iedere webpagina heeft een paginanummer. Deze staat rechtsboven vermeld. Meld dit ook bij uw opmerkingen en/of een voorgestelde wijziging. Zie rechts bij 2.3 De naam (namen) rechts boven geeft aan wie het FTO of de klinische les heeft gegeven en de maand en jaar waarin dat plaats vond. Laatste update is waarin nog wat kleine aanpassingen hebben plaatsgevonden. Zie rechts bij 3.Laatste update 17-10-2023 / Ingrid van Soest FTO 04-2022

3

Gebruik van het formularium

4 Alle middelen en pagina’s waar een link naar verwijst, hebben een blauwe kleur en worden rood als je er met de muisaanwijzer over heen gaat. Verwijzingen aan externe pagina’s openen altijd in een nieuw venster. Enkele links die naar tabellen verwijzen openen in een nieuw “popup”venster. Zie rechts bij 4.

5 Op de index pagina staan icoontjes van o.a. het Farmacotherapeutisch kompas, Verenso, NHG, Ysis en Medimo. Dit zijn directe links naar deze websites. Zie rechts bij 5.

6 Middelen die onderdeel uitmaken van het formularium hebben een donker blauwe balk boven de middelen staan. De linkjes van medicatie verwijzen altijd naar het Farmacotherapeutisch kompas voor meer gedetailleerde informatie. Zie rechts bij 6.

6

7 Middelen die onderdeel uitmaken van het formularium maar geen direct onderdeel uitmaken van de medicatie beschreven op de pagina hebben een roze balk boven de blauwe balk staan. Zie rechts bij 7.


8 Middelen die geen onderdeel uitmaken van het formularium maar toch worden vernoemd hebben een donker grijze balk boven de middelen staan. Zie rechts bij 8.

7

8

5

4

1

2

index formularium (behandeling en achtergrondinformatie) | zoek opdrachten | formularium gebruik


pagina 003


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w