NHG behandelrichtlijn - Brandwonden

Wondbedekkers.nl- Overzicht wondbehandeling producten

Huidziekten.nl - Website voor huidziekten

Brandwonden

Naslagwerk en bronvermelding:

*

Voorlichting en advies

Eerstegraadsbrandwonden genezen zonder littekenvorming binnen enkele dagen. Lokale behandeling is niet zinvol.

Oppervlakkige tweedegraadsbrandwonden genezen binnen 2 weken en vaak zonder littekenvorming. Blaren hoeven niet doorgeprikt te worden. Adviseer open wonden af te dekken met verbandmiddelen en adviseer contact op te nemen bij ontstekingsverschijnselen of als de wond na 2 weken niet is genezen.

Bij diepe tweedegraadsbrandwonden duurt de genezing > 3 weken en ontstaan er vaak littekens. Adviseer de wond regelmatig te laten controleren.

Derdegraadsbrandwonden worden door de chirurg behandeld om de genezing met eventuele huidtransplantatie te bespoedigen en littekenvorming te beperken.

Wijs op het belang van pijnstilling. Zie hoofdstuk neurolgicus nociceptief (136).


Bron: afbeelding en tekst Huidziekten.nl

Guido van Laere 05-2022


Niet-medicamenteuze behandeling

Reinig de brandwond met lauwwarm stromend water (10-20 minuten van (15-30 °C) of natte gazen.

Laat blaren zo veel mogelijk intact (ook blaren op de handpalmen of voetzolen). Grote blaren die hinder geven, kunnen eventueel aan de rand worden doorgeprikt met een steriele naald. Verwijder in dit geval ook het blaardak om infectie te voorkomen.


Bron: Federatie Medisch Specialisten Richtlijnendatabase "Zorg voor patiënten met brandwonden"

Verwijzingscriteria:


Bron: NHG-behandelrichtlijn “brandwonden

pagina 228

index | huid/wond | behandeling | dermatologie voorbeelden | bacteriële huidinfecties | dermatomycose | eczeem, urticaria, bulleus pemfigoïd en psoriasis | jeuk | eeltvorming |

hemorroïden (digestivus) | huidverzorging | wondzorg | brandwonden | decubitus | phimosis | lichen sclerosus

LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w