Hypercholesterolemie


Start met simvastatine 40mg/dag (of lager bij geringe LDL verhoging)

Switch naar atorvastatine 2- of 40mg/dag of rosuvastatine 10 of 20mg per dag

Stap 1

Verhoog atorvastatine tot max. 80mg/dag of rosuvastatine tot max. 40mg per dag

Overweeg eventueel verwijzing naar specialist indien LDL< 2,5 niet wordt bereikt

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stappenplan keuze maken voor statine

Statine

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (CVRM) (017)

Formularium - Richtlijn equivalent dosering statines (517)


10mg, 20mg, 40mg, 60mg of 80mg 1 dd ‘s avonds geven. 3 maandelijkse lab tot streefwaarde bereikt, daarna jaarlijks controle. Zie lab onderzoek (605). Zie ook de richtlijn - equivalentdosering statines (517).10mg, 20mg, 40mg of 80mg 1 dd. 3 maandelijkse lab tot streefwaarde bereikt, daarna jaarlijks controle. Zie lab onderzoek (605). Zie ook de richtlijn - equivalentdosering statines (517).


5mg, 10mg, 20mg of 40mg 1 dd. 3 maandelijkse lab tot streefwaarde bereikt, daarna jaarlijks controle. Zie lab onderzoek (605). Zie ook de richtlijn - equivalentdosering statines (517).Simvastatine

Atorvastatine

Rosuvastatine

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Statine*

Omdat de activiteit HMG-CoA-reductase rond middernacht het hoogst is, wordt geadviseerd cholesterolsyntheseremmers met een halfwaardetijd van 4 uur of korter (simvastatine) 's avonds in te nemen. Atorvastatine en rosuvastatine kunnen op elk moment van de dag worden ingenomen.

pagina 018

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndroom | stabiele angina pectoris | hypertensie | hypertensieve crisis | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen |

cardio vasculair risico management | hypercholesterolemie | CVA (neurologicus) | perifeer vaatlijden | oedeem vorming benen | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht
Guido van Laere 01-2023


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 22-11-2023 (11.83)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen