CHADS-VASC SCORE score

CHA2DS2-VASc-score is bedoeld voor het inschatten van het risico op ischemisch CVA bij patiënten met atriumfibrilleren (> 48 uur of paroxismaal).

De risico tabel geeft het risico aan op het verkrijgen van een CVA binnen één jaar.

CHADS-VASC SCORE score


Risico’s

score

C

Hartfalen (Congestive heart failure).

1

H

Hypertensie (of behandeld voor hypertensie)

1

A2

Leeftijd 75 jaar of ouder (Age).

2

D

Diabetes Mellitus.

1

S2

CVA/TIA/trombo-embolie (Stroke)

2

V

Vaatlijden

1

A

Leeftijd tussen tussen 65-74 jaar (Age)

1

Sc

Vrouwelijk geslacht (Sex category)

*geldt niet als vrouwelijk geslacht de enige risico factor is.

1*

CHA2DS2-VASc score :

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CVA risico/jaar % :

0,5

1,3

2,2

3,2

4,0

6,7

9,6

9,8

12,5

15,5

Guido van Laere 08-2021


index | richtlijnen | richtlijnen antistolling | instellen van VKA | switchen tussen VKA en DOAC | HAS-BLED score | CHADS-VASC SCORE score

pagina 508


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

LINKS

RICHTLIJNEN

FTO

INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen


Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten