klik hier voor zoek opdrachten

Frequentie

Bepaling

Opmerking

1x / 6 maanden

  • HbA1c
  • MDRD (eGFR/CKD-EPI)

Consensus based geen periodieke urinescreening 11-12-2018: (albumine, erytrocyten, celcilinders).

Maandelijks

  • 4 punts dagcurve

Op afdeling prikken door de zorg. Bij patiënten die insuline gebruiken kan de bloedglucose via een 4-punts dagcurve bepaald worden (eenmaal per twee-vier weken) ten einde adequaat te anticiperen op situaties van hypo- en hyperglykemische ontregelingen.

Diabetes mellitus insuline afhankelijk (Insuline Dependent Diabetes Mellitus = IDDM)

index | laboratorium medicatie | laboratorium protocollair | farmacogenetisch laboratorium | biologisch laboratorium


pagina 657

Léontine Bollen 12-2019Zie ook formularium:

314 stappenplan diabetes melitus type 2

315 hypoglycemie

474 DM in de laatste levensfase

330 START-STOPP criteria diabetes

INDEX


RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten