Beoordeel de 6 kenmerken bij een toxidrome (een toxidrome = de combinatie van specifieke signalen of symptomen die suggestief zijn voor een intoxicatie met een toxische stof uit een specifieke groep).

Onderzoek bij een intoxicatie

FTO Fiona Koops en Marie-José Crouwers 05-2021


Farmacokinetiek

De principes van ADME (Absorpsie, Distributie, Metabolisme en Excretie)

geneesmiddel

lever

Metabolisme

Hoe wordt het afgebroken?

Distributie

Waar gaat het naartoe?

transporters

Excretie

Hoe gaat het eruit?

Absorptie

Hoe komt het binnen

2021-05-17 Verslaglegging FTO.docx FTO verslag

pagina 386

index | intoxicaties | onderzoek  | inname van giftige stoffen | opioïden intoxicatie | hypoglycemie (diabetes) | acute allergische reactie (allergie) | benzodiazepinen intoxicatie | anticholinerg syndroom |

serotonerg syndroom | maligne antipsychoticasyndroom | lithium intoxicatieLINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 18-6-2024 (12.11)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w