klik hier voor zoek opdrachten

index | laboratorium medicatie | laboratorium protocollair | farmacogenetisch laboratorium | biologisch laboratorium


pagina 666

Léontine Bollen 12-2019


Frequentie

Bepaling

Opmerking

Eenmalig

  • BNP en NT-proBNP

Alleen geschikt ter uitsluiting van hartfalen. Afkappunten:

Acuut:

- NTproBNP >400

- BNP > 100

Geleidelijk:

- NTproBNP>125

- BNP> 35


BNP en NT-proBNP hebben vooral een belangrijke functie bij het uitsluiten van hartfalen bij mensen met klachten of verschijnselen van hartfalen. Aanvullend LAB: CRP, leukocyten met differentiatie, Hb, Ht, glucose, Na, K, creatinine en berekende klaring, ALAT, ASAT en gamma-GT, TSH, FT4, lipidenprofiel, en op indicatie bij (verdenking op) acuut nieuw hartfalen troponines en arteriële bloedgassen.

Hartfalen

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Hartfalen

VERENSO richtlijn - Hartfalen


*


INDEX


RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten