Equivalent dosis van beta-blokkers

Metoprololtartraat (= kort werkend) 50mg 2x daags

Metoprololsuccinaat (= retard) 100mg 1x daags

Bisoprolol 5mg 1x daags

Propranolol 40mg 2x daags

Propranolol retard 80mg 1x daags

Atenolol 50mg 1x daags

Carvedilol 12,5mg 2x daags

Labetalol 100mg 2x daags

Bovenstaande doseringen komen ongeveer met elkaar overeen qua potentie.

 Equivalent dosis van diuretica

Diuretica

Per os

intraveneus

Furosemide

40 mg

20 mg

Bumetanide

1 mg

1 mg

 Bovenstaande doseringen komen ongeveer met elkaar overeen qua potentie.

 Equivalent dosis van ARB (angiotensine receptor blokkers / angiotensine-II-antagonist)

Losartan 50mg per 1x daag

Valsartan 80mg 1x daags

Candesartan 8mg 1x daags

Olmesartan 20mg 1x daags

Irbesartan 150mg 1x daags

Telmisartan 40mg 1x daags

Eprosartan 600mg 1x daags

Bovenstaande doseringen komen ongeveer met elkaar overeen qua potentie.

 Equivalent dosis van ACE-remmers

Lisinopril 10 mg 1x daags

Captopril  12,5 mg 3x daags

Enalapril (maleaat) 5 mg 1x daags

Ramipril 2,5 mg 1x daags

Fosinopril 10 mg 1x daags

Benazepril 10mg 1x daags

Perindopril 2mg 1x daags

Bovenstaande doseringen komen ongeveer met elkaar overeen qua potentie.

ApotheekKennisbank.nl - Omzet tabel ACE remmers.

De middelen met een hyperlink naar het Farmacotherapeutisch Kompas zijn middelen die gebruikt worden in het Archipel formularium.

Equivalent dosis antihypertensiva

Guido van Laere 08-2021


 Equivalent dosis van calcium-antagonisten

Amlodipine 5mg 1x daags

Nifedipine 20mg 2x daags

Barnidipine 10mg 1x daags

Lercanidipine 10mg 1x daags

Lacidipine 4mg 1x daags

Bovenstaande doseringen komen ongeveer met elkaar overeen qua potentie.

pagina 516

index | richtlijnen | equivalent doseringen | equivalent dosis opiaten | equivalent dosis psychofarmaca | equivalent dosis protonpompremmer | equivalent dosis benzodiazepine |

equivalent antihypertensiva | equivalent dosis statine | equivalent dosis steroïden| equivalent dosis subcutaan/oraal medicatie


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

LINKS

RICHTLIJNEN

FTO

INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen


Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten