2024-02-26 Verslaglegging (26-02-2024).docx

 Verslaglegging FTO antibiotica in het verpleeghuis + vaginale klachten en incontinentie

Word document

 2024-02-26 Antibiotica gebruik FTO.pptx

 FTO Antibiotica gebruik binnen het verpleeghuis

PowerPoint document

 2024-02-26 Urogenitaal FTO.pptx

 FTO Vaginale klachten en incontinentie bij vrouwen

PowerPoint document

 2023-12-04 Verslaglegging (04-12-2024).docx

 Verslaglegging Parkinson + huid

Word document

 2023-12-04 Parkinson FTO.pptx

 FTO Parkinson

PowerPoint document

 2023-12-04 Huid FTO.pptx

 FTO Huid lichen sclerosis en phimosis

PowerPoint document

 2023-10-23 Verslaglegging (23-10-2024).docx

 Verslaglegging FTO refeeding en hyperglycemie

Word document

 2023-10-23 Refeeding syndroom en hyperglycemie FTO.pptx

 FTO refeeding en hyperglycemie

PowerPoint document

 2023-09-18 Verslaglegging (18-09-2023).docx

 Verslaglegging FTO COPD en astma

Word document

 2023-09-18 Tractus respiratorius FTO.pptx

 FTO COPD en astma

PowerPoint document

 2023-09-18 Toetsing FTO artritis.docx

 Toetsing FTO artritis

Word document

 2023-09-18 Artritis FTO.pptx

 FTO artritis

PowerPoint document

 2023-07-12 Probleemgedrag bij dementie (deel 2) FTO.pptx

 FTO probleemgedrag bij dementie (deel 2)

PowerPoint document

 2023-06-05 Verslaglegging (FTO blaasspoelen).docx

 Verslaglegging katheters en blaasspoelen

Word document

 2023-06-05 Katheters en blaasspoelen.pptx

 FTO katheters en blaasspoelen

PowerPoint document

 2023-06-05 Verslaglegging (FTO tractus digestivus).docx

 Verslaglegging FTO misselijkheid, braken, maagklachten obstipatie en diarree

Word document

 2023-06-05 Toetsing FTO tractus digestivus

 Toetsing FTO misselijkheid, braken, maagklachten obstipatie en diarree

PowerPoint document

 2023-06-06 Tractus digestivus FTO.pptx

 FTO misselijkheid, braken, maagklachten obstipatie en diarree

PowerPoint document

 2023-03-20 Verslaglegging (20-03-2023).docx

 Verslaglegging FTO delier

Word document

 2023-03-20 Delier FTO.pptx

 FTO delier

PowerPoint document

 2023-01-30 Verslaglegging FTO (30-01-2023).docx

 Verslaglegging FTO palliative sedatie + angst en depressie in de palliatieve fase

Word document

 2023-01-30 Palliative sedatie FTO.pptx

 FTO palliative sedatie

PowerPoint document

 2023-01-30 Angst en depressie in de palliatieve fase FTO.pptx

 FTO angst en depressie in de palliatieve fase

PowerPoint document

 2023-01-30 Toetsing FTO palliatieve fase.pptx

 Toetsing FTO palliatieve sedatie

PowerPoint document

 2022-12-05 Huid FTO.pptx

 FTO dermatomycose, eczeem, psoriasis en parapemphigus

PowerPoint document

 2022-12-05 Inleiding tractus neurologicus.pptx

 Inleiding CVA en dementie

PowerPoint document

 2022-10-10 Influenza en COVID19 FTO.pptx

 FTO infuenza en COVID

PowerPoint document

 2022-10-10 Diabetes type II FTO.pptx

 FTO diabetes type 2

PowerPoint document

 2022-09-19 Mictie klachten bij mannen FTO.pptx

 FTO mictieklachten bij mannen

PowerPoint document

 2022-09-19 Schouderklachten FTO.pptx

 FTO schouderklachten

PowerPoint document

 2022-06-20 Tractus digestivus FTO.pptx

 FTO tractus digestivus

PowerPoint document

2022-04-22 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FTO atriumfibrilleren

Word document

2022-02-14 Palliatieve zorg.pptx

 FTO palliatieve zorg

PowerPoint document

2022-02-14 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FTO palliatieve zorg

Word document

2021-12-06 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FTO epilepsie, schildklier en slaapstoornissen

Word document

2021-12-06 Slaapstoornissen FTO.pptx

 FTO slaapstoornissen

PowerPoint document

2021-12-06 Schildklier FTO.pptx

 FTO schildklier

PowerPoint document

2021-11-30 Inleiding slaapstoornissen.pptx

 Inleiding slaapstoornissen

PowerPoint document

2021-10-11 Verslaglegging (11-10-2021).docx

 Verslaglegging FTO epilepsie

Word document

2021-10-11 Epilepsie FTO.pptx

 FTO epilepsie

PowerPoint document

2021-07-12 Verslaglegging (12-07-2021)FTO.docx

 Verslaglegging FTO Probleemgedrag en het rode oog

Word document

2021-07-12 Het rode oog FTO.pptx

 FTO het rode oog

PowerPoint document

2021-07-12 Probleemgedrag FTO.pptx

 FTO probleemgedrag

PowerPoint document

2021-05-17 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FTO intoxicaties en depressie

Word document

2021-03-22 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FDO obstipatie, diarree en probleemgedrag

Word document

2021-01-18 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FTO sialloroe, epitaxis en obstipatie

Word document

2021-01-04 Obstipatie FTO.pptx

 FTO obstipatie en diarree

PowerPoint document

2020-11-16 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FTO lithium + jicht

Word document

2020-11-16 Jicht FTO.pptx

 FTO jicht

PowerPoint document

2020-09-21 Lithium bij ouderen FTO.pptx

 FTO lithium bij ouderen

PowerPoint document

2020-07-06 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FTO urine incontinentie en farmacogenetica

Word document

2020-07-06 Terugkoppeling polyfarmacie.pptx

 terugkoppeling polyfarmacie

PowerPoint document

2020-05-11 Verslaglegging (11-05-2020).docx

 Verslaglegging FTO dehydratie + casus

Word document

2020-05-11 Polyfarmacie FTO.pptx

 FTO polyfarmacie

PowerPoint document

2020-05-11 Farmacogenetica FTO.pptx

 FTO farmacogenetica

PowerPoint document

2020-03-09 Verslaglegging (09-03-2020).docx

 Verslaglegging FTO BPH en dehydratie

Word document

2020-03-09 Dehydratie FTO.pptx

 FTO dehydratie

PowerPoint document

2020-03-09 BPH FTO.pptx

 FTO benigne prostaat hypertrofie

PowerPoint document

2020-03-09 Aspecifieke mictieklachten FTO.pptx

 FTO aspecifieke mictieklachten

PowerPoint document

2020-01-13 Verslaglegging (13-01-2020).docx

 Verslaglegging FTO lage luchtweginfecties + medicatie gebruik

Word document

2020-01-13 Top 30 8-maands rapportage 2019 FTO.pptx

 FTO top 30 medicatie gebruik

PowerPoint document

2020-01-13 Lage Luchtweginfecties FTO.pptx

 FTO lage luchtweg infecties

PowerPoint document

2019-12-02 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FTO hartfalen

Word document

2019-12-02 Hartfalen FTO.pptx

 FTO hartfalen

PowerPoint document

2019-10-21 Verslaglegging (21-10-2019).docx

 Verslaglegging FTO pijn in terminale fase

Word document

2019-10-21 FTO casus.pptx

 FTO casuïstiek

PowerPoint document

2019-09-09 Verslaglegging (09-09-2019).docx

 Verslaglegging FTO urineweg infecties en Parkinson

Word document

2019-09-09 UWI FTO.pptx

 FTO urineweg infecties

PowerPoint document

2019-09-09 Parkinson FTO.pptx

 FTO Parkinson

PowerPoint document

2019-06-17 Diabetes mellitus FTO.pptx

 FTO diabetes melitus

PowerPoint document

2019-05-06 Misselijkheid en braken FTO.pptx

 FTO misselijkheid en braken

PowerPoint document

2019-03-18 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FTO bacteriële huidinfecties en zelfzorgmiddelen

Word document

2019-03-18 Huidinfecties FTO.pptx

 FTO bacteriële huidinfecties en zelfzorgmiddelen

PowerPoint document

2019-02-11 Wondzorg FTO.pdf

 FTO wondzorg

PDF document

2018-12-10 Mondklachten palliatieve zorg FTO.pptx

 FTO mondklachten en palliatieve zorg

PowerPoint document

2018-11-19 COPD FTO.pptx

 FTO COPD

PowerPoint document

2018-11-09 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging COPD en GOLD classificatie en START STOPP criteria

Word document

2018-11-09 START STOPP criteria FTO.pptx

 FTO START-STOPP criteria

PowerPoint document

2018-09-24 Verslaglegging (24-09-2018).docx

 Verslaglegging FTO VKA versus DOAC en apathie

Word document

2018-09-24 DOAC vs VKA FTO.pptx

 FTO DOAC versus VKA

PowerPoint document

2018-07-02 Verlaglegging (02-07-2018).docx

 Verslaglegging FTO DOAC

Word document

2018-07-02 DOAC's FTO.pptx

 FTO DOAC’s

PowerPoint document

2018-05-07 Verslaglegging (07-05-2018).docx

 Verslaglegging FTO dermatomycose en insomnia bij ouderen

Word document

2018-05-07 Insomnia bij ouderen FTO.pptx

 FTO insomnia bij ouderen

PowerPoint document

2018-05-07 Dermatomycosen FTO.pptx

 FTO dermatomycosen

PowerPoint document

2018-03-26 Vitamines en mineralen FTO.pptx

 FTO vitamines en mineralen

PowerPoint document

2018-01-29 Verslaglegging (29-01-2018).docx

 Verslaglegging FTO maagzuurremmers en anemie

Word document

2018-01-29 Maagzuurremmers FTO.pptx

 FTO maagzuurremmers

PowerPoint document

2017-11-17 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FTO depressie in het verpleeghuis

Word document

2017-11-17 Depressie in het verpleeghuis FTO.pptx

 FTO depressie in het verpleeghuis

PowerPoint document

2017-10-23 Verslaglegging (23-10-2017).docx

 Verslaglegging FTO dementieremmers

Word document

2017-10-23 Dementieremmers FTO.pptx

 FTO  demetie remmers

PowerPoint document

2017-09-25 Tractus pulmonalis FTO.pptx

 FTO tractus pulmonalis

PowerPoint document

2017-09-25 Diabetes Mellitus FTO.pptx

 FTO diabetes

PowerPoint document

2017-05-22 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FTO CVRM

Word document

2017-05-22 CVRM FTO.pptx

 FTO cardiovasculair risicomanagement

PowerPoint document

2017-05-22 CVRM stroomschema.pptx

 Stroomschema CVRM

PowerPoint document

2017-05-22 CVRM risicotabel.jpg

 Risicotabel CVRM

JPG file

2017-03-27 Verslaglegging (27-03-2017).docx

 Verslaglegging FTO valproblematiek

Word document

2017-03-27 Stroomschema osteoporose.pdf

 Stroomschema osteoporose

PDF document

2017-01-29 Anemie FTO.pptx

 FTO anemie

PowerPoint document

2017-01-23 Verslaglegging (23-01-2017).docx

 Verslaglegging FTO epilepsie en schildklier

Word document

2017-01-23 Schildklier FTO.pptx

 FTO schildklier

PowerPoint document

2017-01-23 Schildklier aanvulling FTO.pptx

 FTO schildklier

PowerPoint document

2017-01-23 Epilepsie FTO.pptx

 FTO epilepsie

PowerPoint document

2016-09-25 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FTO obstipatie

Word document

2016-09-25 Obstipatie FTO.pptx

 FTO obstipatie

PowerPoint document

2016-07-18 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FTO dyspnoe, slijmvorming, pijn, delier en palliatieve sedatie

Word document

2016-07-18 Palliatieve zorg FTO.pptx

 FTO palliatieve zorg

PowerPoint document

2016-02-01 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging FTO polyfarmacie

Word document

2016-02-01 Polyfarmacie casus Nassira FTO.pptx

 FTO casus polyfarmacie

PowerPoint document

2016-02-01 Polyfarmacie casus Lobke FTO.pptx

 FTO casus polyfarmacie

PowerPoint document

2015-09-28 Verslaglegging (28-09-2015).docx

 Verslaglegging FTO polyfarmacy

Word document

2015-09-28 Polyfarmacie FTO.pptx

 FTO polyfarmacie

PowerPoint document

2015-07-06 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging antistolling

Word document

2015-07-06 Antistolling FTO.pptx

 FTO antistolling

PowerPoint document

2015-07-06 Antistolling nieuwe leidraad.pdf

 Leidraad pdf document

PDF document

2015-04-20 Verslaglegging (20-04-2015).docx

 Verslaglegging FTO polyfarmacie

Word document

2015-04-20 Polyfarmacie FTO.pptx

 FTO polyfarmacie

PowerPoint document

2015-03-16 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging (16-03-2015) benzodiazepine

Word document

2015-03-16 Benzo's FTO.pptx

 FTO benzodiazepine

PowerPoint document

2015-01-26 Verslaglegging FTO.docx

 Verslaglegging (26-01-2015) polyfarmacie

Word document

2015-01-26 Polyfarmacie FTO.pptx

 FTO polyfarmacie

PowerPoint document

Lijst van onderwerpen en de verslaglegging van FTO op volgorde van datum

De bestanden zijn te downloaden.

pagina 957

index | FTO  | FTO handleiding | FTO thema gebieden per SO | jaarplanning FTO Archipel | FTO notulen maken | Kahoot maken | FTO archief
INDEX

RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten