Acuut hartfalen

Sam Schoon FTO 12-2019


Naslagwerk en bronvermelding:

LISDIURETICUM: furosemide of bumetanide

OPIAAT: morfine en morfine-analogen

VAATVERWIJDER: nitraten

Plan van aanpak bij acuut hartfalen

40 mg oraal. Bij ernstige vocht retentie ophogen tot 100 mg. Zie lab onderzoek (612).


2,5-5 mg i.m. of s.c.

I.m. 1-4 mg. Zie lab onderzoek (612).


Werking: Door de diuretica scheidt de patiënt meer natriumchloride en water uit door vermindering van terugresorptie in de nieren.

Belangrijke bijwerkingen: uitdroging, hypokaliëmie en jichtaanvallen (bij verhoging urinezuur).

Sublinguaal: 5 mg onder de tong laten smelten, zo nodig na enkele minuten herhalen. Niet meer dan 3 tab. achter elkaar gebruiken.

Niet bij tensie < 90 mmHg.

Furosemide

Morfine

Bumetanide

Isosorbidedinitraat

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

LisdiureticumGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

VaatverwijderGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

OpiaatNHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

NHG standaard - Hartfalen

VERENSO richtlijn - Hartfalen

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (CVRM) (017)


Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.+

+

*

Klinisch beeld:


Bron: NHG hartfalen

2019-12-02 Hartfalen.pptx  FTO presentatie

w

w

w

w

pagina 015

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndroom | stabiele angina pectoris | hypertensie | hypertensieve crisis | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen |

cardio vasculair risico management | hypercholesterolemie | CVA (neurologicus) | perifeer vaatlijden | oedeem vorming benen | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht

LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 18-6-2024 (12.11)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w