Bepaal het TSH:

FT4 wordt door DvU automatisch toegevoegd indien TSH afwijkend is!


Diagnostiek

Léontine Bollen 12-2019


Beslisboom laboratorium onderzoek

TSH + vrij T4 prikken bij onbehandelde patiënt


+

TSH

 vrij T4

 Conclusie

Schildklierfunctiestoornissen vrijwel uitgesloten (= euthyreoïdie).

Hypothyreoïdie (292)

Subklinische hypothyreoïdie (291)

Hyperthyreoïdie (294)

Subklinische hyperthreoïdie (293)

Zeldzaam, secundaire of centrale hypothyreoïdie  overleg met internist.

Zeldzaam, TSH-producerend adenoom van de hypofyse of perifere resistentie

schildklierhormoon  overleg met internist.


normaal

normaal

verlaagd

verhoogd

verlaagd

verhoogd

normaal

verlaagd

verlaagd

verlaagd

verhoogd

verhoogd

verhoogd

+

+

+

+

+

niet bepaald

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Schildklieraandoeningen

NHG - Laboratorium diagnostiek schildklieraandoeningen (LESA)

FTO Online - schildklier aandoeningen


Stroomschema - schildklier aandoeningen

Farmacotherapeutisch kompas - hypothyreoïdie

Farmacotherapeutisch kompas - hyperthyreoïdie


*

2021-12-06 Schildklier.pptx presentatie FTO

index | endocrien | schildklier | diagnostiek | subklinische hypothyreoïdie | hypothyreoïdie | subklinische hyperthyreoïdie | hyperthyreoïdie | diabetes

pagina 290


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w