TRACTUS CIRCULATORIUS

009 overzicht tractus circulatorius

010 acuut coronair syndroom  

011 stabiele angina pectoris

012 hypertensie

013 hypertensieve crisis

014 atriumfibrilleren

015 acuut hartfalen

016 chronisch hartfalen

017 cardio vasculair risico management

018 hypercholesterolemie

139 CVA (neurologicus)

020 perifeervaatlijden

021 oedeem vorming benen

030 START-STOPP criteria

040 antihypertensiva overzicht


ANTISTOLLING

049 overzicht antistolling

050 atriumfibrilleren

051 hartfalen, myocardinf. & coronaire hz

139 CVA (neurologicus)

053 antistolling rond ingrepen

054 DVT & longembolie

055 antidotum voor cumarinederivaten

060 START-STOPP criteria


TRACTUS RESPIRATORIUS

069 overzicht tractus respiratorius

070 astma

071 COPD

072 exacerbatie COPD

073 lage luchtweginfecties (pneumonie)

078 COVID-19

080 influenza

083 START-STOPP criteria


TRACTUS DIGESTIVUS

089 overzicht tractus digestivus

090 peptische aandoeningen

091 misselijkheid en braken

092 obstipatie

093 diarree

094 levercirose

095 hemorroïden

096 norovirus

099 typen van ontlasting

100 START-STOPP criteria

DEHYDRATIE

109 overzicht dehydratie

110 oorzaken van dehydratie

111 anamnese,lich.en lab.onderzoek

112 preventie van dehydratie

113 hypodermoclyse uitvoering

114 infusievloeistoffen en orale behand.


TRACTUS UROGENITALIS

119 overzicht tractus urogenitalis

120 urineweg infecties

122 mictieklachten bij mannen

123 BPH

124 urge incontinentie

125 acute blaasretentie

126 incontinentie bij vrouwen

127 vaginale klachten

128 blaaskatheters

129 hematurie

230 phimosis (huid/wond)

130 START-STOPP criteria


TRACTUS NEUROLOGICUS

135 overzicht tractus neurologicus

136 pijn nociceptief

137 pijn neuropatisch

138 epilepsie

139 CVA

140 Parkinson

141 * symptomen, anatomie en classificatie

144 * onvoldoende effect behandeling

145 * wearing off fenomeen

146 * peak dose dyskinesieen

147 * dementie, psychose en depressie

150 * overmatig speekselvloed

151 * dysfagie

152 * bijwerkingen van medicatie

153 * medicatie effect bij Parkinson

154 Parkinsonisme

155 spierspasmen

156 dementie

PROBLEEMGEDRAG BIJ DEMENTIE

159 overzicht probleemgedrag

160 slaapstoornis

162 delier

163 angststoornis

164 depressie

165 agitatie/agressie bij dementie

166 psychotisch gedrag

170 START-STOPP criteria

173 psychofarmaca overzicht

174 psychiatrisch onderzoek


TRACTUS LOCOMOTORIUS

179 overzicht tractus locomotoricus

180 jicht

154 spierspasmen (neurologicus)

182 osteoporose

190 START-STOPP criteria


HUID / WOND

219 overzicht huid / wond

220 bacteriële huidinfecties

221 dermatomycose

222 eczeem, urticaria, pemfigoïd, psoriasis

223 jeuk

224 eeltvorming

095 hemorroïden (digestivus)

226 huidverzorging

227 wondzorg

228 brandwonden

229 decubitus

230 phimosis

231 lichen sclerosus


FOTO VOORBEELDEN DERMATOLOGIE

240 allergisch contacteczeem

241 angio oedeem

242 atopisch (constitutioneel) eczeem

243 cellulitis

244 decubitus

245 ecthyma ulcus

246 erysipelas

247 erysipeloid

248 erythema migrans

249 erythrasma

250 folliculitis

251 furunkel

252 herpes simplex

253 herpes zoster

254 impetigo bulbosa

255 impetigo vulgaris

256 intertrigo (smetten)

257 karbunkel

258 lichen sclerosus

259 mycosen

261 nummulair eczeem

262 panaritium

263 parapemphigus

264 paronychia

265 perianaal abces

266 pitted keratolysis

267 psoriasis

268 seborroïsch eczeem

269 sinus pilonidalis

273 urticaria


BLOED / INTERN

275 overzicht bloed

276 anemie

279 thiaminegebrek

280 refeedingsyndroom

281 kalium

282 vitamine D gebrek

285 START-STOPP criteria


ENDOCRIEN

289 overzicht endocrien

SCHILDKLIER

290 diagnostiek

291 subklinische hypothyreoïdie

292 hypothyreoïdie

293 subklinische hyperthyreoïdie

294 hyperthyreoïdie


DIABETES MELLITUS

314 diabetes melitus type 2

315 diabetes achtergrond informatie

316 hypoglycemie

317 hyperglycemie

474 DM in de laatste levensfase (term.zorg)

330 START-STOPP criteria

655 lab. onderzoek diabetes (labortorium)


KNO + MOND

340 overzicht keel-neus-oor

342 mond, diverse problemen

343 rhinitis

344 neusbloeding

345 otitis externa

OGEN

360 overzicht oog

361 anatomie van het oog

362 oogaandoeningen zonder alarmsyptomen

363 oogaandoeningen met alarmsyptomen

370 START-STOPP criteria ogen


ALLERGISCHE REACTIE

379 overzicht allergische reactie

380 acute allergische reactie

381 allergische reactie


INTOXICATIES

385  overzicht intoxicaties

386  onderzoek

387  inname van giftige stoffen

388  opioïden intoxicatie

315  hypoglycemie (diabetes)

380  acute allergische reactie (allergie)

391  benzodiazepinenintoxicatie

392  anticholinerg syndroom

393  serotonerg syndroom

394  maligne antipsychoticasyndroom

395  lithium intoxicatie


TERMINALE ZORG

461 stervensfase

462 pijnbestrijding

463 palliatieve sedatie

464 palliatieve sedatie interm. toediening

465 reutelen

466 dyspeu

468 misselijkheid en braken in stervensfase

469 ileus

470 mond

471 terminale onrust

472 angst

473 vermoeidheid

474 DM in de laatste levensfase

475 euthanasie

479 palliatieve sedatie v/s euthanasie


PREVENTIEVE ZORG

480 overzicht preventieve zorg

481 influenzavaccinatie

482 pneumokokkenvaccinatie

483 tetanusvaccinatie

484 COVID-19 vaccinatie

LINKS

900 externe links

920 download files formularium


FARMACO THERAPEUTISCH OVERLEG

950 FTO overzicht

952 FTO handleiding

953 FTO thema gebieden per SO

954 jaarplanning FTO Archipel

955 FTO notulen maken

956 Kahoot maken

957 FTO archief recent

958 FTO archief oud

LABORATORIUM

LABORATORIUM MEDICATIE

600 overzicht laboratorium medicatie

601 * ACE remmer

602 * allopurinol

603 * ARB (Angiot.Recep.Blokker)

604 * carbamazepine

605 * cholesterolverlager

606 * citalopram

607 * clozapine

608 * digoxine

612 * diuretica

613 * fenytoïne

614 * gabapentine

615 * levetiracetam

616 * levothyroxine

617 * lithium

618 * metformine

619 * methotrexaat

620 * nortryptiline en overige TCA’s

621 * NSAID’s

622 * prednisolon

623 * rivaroxaban / dabigatran

624 * rivastigmine

625 * spironolacton

626 * SSRI’s

616 * thiamazol

627 * valproïnezuur

628 * venlaflaxine

504 * vitamine K antagonisten (richtlijnen)


LABORATORIUM PROTOCOLLAIR

650 overzicht aboratorium protocollair

655 * lab. onderzoek diabetes

656 * diabetes de novo/bij opname

657 * diabetes mellitus (IDDM)

658 * diabetes mellitus (NIDDM)

660 * nierfunctiestoornis

662 * schildklieraandoeningen

664 * CVRM screening / onderhoud

666 * hartfalen


FARMACOGENETISCH LABORATORIUM

690 farmacogenetisch lab. onderzoek


BIOLOGISCH LABORATORIUM

692 biologisch lab. onderzoekMEDIMO

800 begrippen

800 inrichting van Medimo

800 start en stop momenten van medicatie

800 test omgeving Medimo

800 medicatie in ampullen

800 medicatie via een pomp

800 indicatie vermelden van medicatie

800 zalf en crème's

800 medicatie pleisters

800 antibiotica

800 psychofarmaca

800 levering van medicatie (logistiek)

800 voorschrijven buiten het formularium

800 alternatieve medicatie

800 voorschrijven voor nieuwe patiënt

800 medicatie malen

800 contra-indicaties en allergie

800 controle van het recept

800 opmerkingen voor de apotheek

800 stappenplan voorschrijven

800 handleiding ontslagmedicatie

800 het maken van een medicatie voorstel

800 dieetmiddelen niet in Medimo

RICHTLIJNEN

500 overzicht richtlijnen


DIVERSEN MEDICATIE

501 mengen van medicatie

502 malen van medicatie

503 vergeten medicatie

504 verkeerde medicatie toegediend


RICHTLIJNEN ANTISTOLLING

505 instellen van VKA

506 switchen tussen VKA en DOAC

507 HAS-BLED score

508 CHADS-VASC SCORE score


EQUIVALENT DOSERINGEN

510 equivalent dosis opiaten

512 equivalent dosis psychofarmaca

513 equivalent dosis protonpompremmers

514 equivalent dosis benzodiazepine

516 equivalent dosis antihypertensiva

517 equivalent dosis statines

520 equivalent dosis steroïden

522 equivalent dosis subcutaan/oraal


NIERFUNCTIE STOORNIS

557 classificatie chronisch nierlijden

558 rekenformules creatinineklaring

559 dosering bij nierfunctie stoornissen


DIVERSE RICHTLIJNEN

530 START -STOPP criteria

532 STRIP methode

533 HARM studie

534 medicatie review

550 afkortingen op recept

551 off label voorschrijven

552 reden van voorschrijven melden

553 risicovolle medicatie

555 medisch rekenenachtergrondinformatie

APOTHEEK & LOGISTIEK

ADRESSEN & APOTHEEK X

701 adressen & apotheek X


WERKVOORRAAD MEDICATIE X

702 werk- en afdelingsvoorraad

Medicatie X

703 werk- en afdelingsvoorraad uitleg X


LIJST FORMULARIUM MEDICATIE

704 lijst formularium medicatie


WERKVOORRAAD NIET OP RECEPT

710 werkvoorraad vloeistoffen, creme, zalf

en verbandmiddelen


LOGISTIEK MEDICATIE X

720 schematisch overzicht van medicatie levering X

724 * Akkers X

724 * Berkenstaete X

723 * Dommelhoef X

726 * Dommelhoef GRZ X

722 * Eerdbrand X

724 * Fleuriade X

722 * Kanidas X

723 * Kwadraat X

723 * Landrijt X

721 * Landrijt Noordertoren X

721 * Lindenhof X

724 * Nazareth X

725 * Passaat X

727 * extra levering medicatie X

728 * SPOED levering medicatie X

Linkjes van pagina’s of hoofdstukken waar een X achter staat, zijn alleen met een wachtwoord toegankelijk. Let op! De beveiligde pagina’s zijn helaas nog NIET toegankelijk binnen de mijn-Archipel omgeving, dus men moet met een “browser” buiten de Archipel omgeving werken om deze pagina’s ook te kunnen benaderen.


aandoeningen

index formularium | zoekopdrachten in het formularium | formularium gebruik


Link naar het Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutischkompas Link naar inloggen Ysis (Archipel) Link naar website VERENSO Link naar Ephor; Ephor zorgt ervoor dat de oude patiënt beter farmacotherapeutisch wordt behandeld. Link naar SO portaal Link naar inloggen Medimo Link naar NHG standaarden Link naar Nederlandse Vereninging voor Psychiatrie Link naar Apotheek kennisbank Link naar Geneesmiddelen Bulletin Link naar Branche Vereniging Ouderenzorg Link naar SO portaal Link naar Richtlijnen Database (RichtlijnenDatabase.nl) Link naar Richtlijnen V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland)

pagina 001

Link naar BijsluiterPlus; zeer handige informatie over medicatie en bijsluiters


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 20-5-2024 (12.04)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w