TRACTUS CIRCULATORIUS

009 overzicht tractus circulatorius

010 acuut coronair syndroom  

011 stabiele angina pectoris

012 hypertensie

013 hypertensieve crisis

014 atriumfibrilleren

015 acuut hartfalen

016 chronisch hartfalen

017 cardio vasculair risico management

018 hypercholesterolemie

139 CVA (neurologicus)

020 perifeervaatlijden

021 oedeem vorming benen

030 START-STOPP criteria

040 antihypertensiva overzicht


ANTISTOLLING

049 overzicht antistolling

050 atriumfibrilleren

051 hartfalen, myocardinf. & coronaire hz

139 CVA (neurologicus)

053 antistolling rond ingrepen

054 DVT & longembolie

055 antidotum voor cumarinederivaten

060 START-STOPP criteria


TRACTUS RESPIRATORIUS

069 overzicht tractus respiratorius

070 astma

071 COPD

072 exacerbatie COPD

073 lage luchtweginfecties (pneumonie)

078 COVID-19

080 influenza

083 START-STOPP criteria


TRACTUS DIGESTIVUS

089 overzicht tractus digestivus

090 peptische aandoeningen

091 misselijkheid en braken

092 obstipatie

093 diarree

094 levercirose

095 hemorroïden

099 typen van ontlasting

100 START-STOPP criteria

DEHYDRATIE

109 overzicht dehydratie

110 oorzaken van dehydratie

111 anamnese,lich.en lab.onderzoek

112 preventie van dehydratie

113 hypodermoclyse uitvoering

114 infusievloeistoffen en orale behand.


TRACTUS UROGENITALIS

119 overzicht tractus urogenitalis

120 urineweg infecties

122 mictieklachten bij mannen

123 BPH

124 urge incontinentie

125 acute blaasretentie

126 incontinentie bij vrouwen

127 vaginale klachten

128 blaaskatheters

129 hematurie

230 phimosis (huid/wond)

130 START-STOPP criteria


TRACTUS NEUROLOGICUS

135 overzicht tractus neurologicus

136 pijn nociceptief

137 pijn neuropatisch

138 epilepsie

139 CVA

140 Parkinson

141 * Parkinson symptomen

142 * Parkinson anatomie

143 * classificatie Parkinson

144 * onvoldoende effect behandeling

145 * wearing off fenomeen

146 * peak dose dyskinesieen

147 * onvoorspelbare respons fluctuaties

148 * dementie en psychose

149 * depressie en Parkinson

150 * overmatig speekselvloed

151 * bijwerkingen van medicatie

152 * medicatie effect bij Parkinson

154 spierspasmen

155 dementie

157 START-STOPP criteria

PROBLEEMGEDRAG BIJ DEMENTIE

159 overzicht probleemgedrag

160 slaapstoornis

162 delier

163 angststoornis

164 depressie

165 agitatie/agressie bij dementie

166 psychotisch gedrag

170 START-STOPP criteria

173 psychofarmaca overzicht

174 psychiatrisch onderzoek


TRACTUS LOCOMOTORIUS

179 overzicht tractus locomotoricus

180 jicht

182 osteoporose

190 START-STOPP criteria


HUID / WOND

219 overzicht huid / wond

220 bacteriële huidinfecties

221 dermatomycose

222 eczeem, urticaria en psoriasis

223 jeuk

224 eeltvorming

095 hemorroïden (digestivus)

226 huidverzorging

227 wondzorg

228 brandwonden

229 decubitus

230 phimosis

231 lichen sclerosus

FOTO VOORBEELDEN DERMATOLOGIE

240 * allergisch contacteczeem

241 * angio oedeem

242 * atopisch, constitutioneel eczeem

243 * cellulitis

244 * decubitus

245 * ecthyma ulcus

246 * erysipelas

247 * erysipeloid

248 * erythema migrans

249 * erythrasma

250 * folliculitis

251 * furunkel

252 * herpes simplex

253 * herpes zoster

254 * impetigo bulbosa

255 * impetigo vulgaris

256 * intrigo (smetplekken)

257 * karbunkel

258 * lichen sclerosus

259 * mycosen

262 * nummulair eczeem

263 * panaritium

264 * paronychia

265 * perianaal abces

266 * pitted keratolysis

267 * psoriasis

268 * seborroïsch eczeem

269 * sinus pilonidalis


BLOED / INTERN

275 overzicht bloed

276 anemie

279 thiaminegebrek

280 refeedingsyndroom

281 kalium

280 START-STOPP criteria


ENDOCRIEN

289 overzicht endocrien

SCHILDKLIER

290 diagnostiek

291 subklinische hypothyreoïdie

292 hypothyreoïdie

293 subklinische hyperthyreoïdie

294 hyperthyreoïdie

DIABETES MELLITUS

314 diabetes melitus type 2

315 *diabetes achtergrond informatie

316 hypoglycemie

317 hyperglycemie

474 DM in de laatste levensfase (term.zorg)

330 START-STOPP criteria

655 lab. onderzoek diabetes (lab.)


KNO + MOND

340 overzicht keel-neus-oor

342 mond, diverse problemen

343 rhinitis

344 neusbloeding

345 otitis externa

OGEN

360 overzicht oog

361 anatomie van het oog

362 oogaandoeningen zonder alarmsyptomen

363 oogaandoeningen met alarmsyptomen

370 START-STOPP criteria ogen


ALLERGISCHE REACTIE

379 overzicht allergische reactie

380 acute allergische reactie

381 allergische reactie


INTOXICATIES

385  overzicht intoxicaties

386  onderzoek

387  inname van giftige stoffen

388  opioïden intoxicatie

315  hypoglycemie (diabetes)

380  acute allergische reactie (allergie)

391  benzodiazepinenintoxicatie

392  anticholinerg syndroom

393  serotonerg syndroom

394  maligne antipsychoticasyndroom


TERMINALE ZORG

461 stervensfase

462 pijnbestrijding

463 palliatieve sedatie

464 palliatieve sedatie interm. toediening

465 reutelen

466 dyspeu

468 misselijkheid en braken in stervensfase

469 ileus

470 mond

471 terminale onrust

472 angst

473 vermoeidheid

474 DM in de laatste levensfase

475 euthanasie

479 palliatieve sedatie v/s euthanasie


PREVENTIEVE ZORG

480 overzicht preventieve zorg

481 influenzavaccinatie

482 pneumokokkenvaccinatie

483 tetanusvaccinatie

484 COVID-19 vaccinatie

EXTERNE LINKS

900 externe links


FARMACO THERAPEUTISCH OVERLEG

910 FTO

912 FTO afspraken

913 FTO thema gebieden per SO

914 jaarplanning FTO Archipel

915 FTO notulen maken

916 Kahoot maken

917 FTO archief recent

918 FTO archief oud

APOTHEEK & LOGISTIEK

700 overzicht apotheek & logistiek


ADRESSEN & APOTHEEK

701 adressen & apotheek


WERKVOORRAAD MEDICATIE

702 werk- en afdelingsvoorraad medicatie

703 werk- en afdelingsvoorraad uitleg


LIJST FORMULARIUM MEDICATIE

704 lijst formularium medicatie


WERKVOORRAAD NIET OP RECEPT

710 werkvoorraad vloeistoffen, creme, zalf en verbandmiddelen


LOGISTIEK MEDICATIE

720 levering medicatie

724 * Akkers

724 * Berkenstaete

723 * Dommelhoef

726 * Dommelhoef GRZ

722 * Eerdbrand

724 * Fleuriade

722 * Kanidas

723 * Kwadraat

723 * Landrijt

721 * Landrijt Noordertoren

724 * Nazareth

725 * Passaat

727 * extra levering med. schematisch

728 * SPOED levering med. Schematisch


CENTRASYS DATA

760 Centrasys data

LABORATORIUM

LABORATORIUM MEDICATIE

600 overzicht laboratorium medicatie

601 * ACE remmer

602 * allopurinol

603 * ARB (Angiot.Recep.Blokker)

604 * carbamazepine

605 * cholesterolverlager

606 * citalopram

607 * clozapine

608 * digoxine

612 * diuretica

613 * fenytoïne

614 * levothyroxine

615 * lithium

616 * metformine

617 * methotrexaat

618 * nortryptiline en overige TCA’s

619 * NSAID’s

622 * prednisolon

623 * rivaroxaban / dabigatran

624 * rivastigmine

625 * spironolacton

626 * SSRI’s

627 * thiamazol

628 * valproïnezuur

629 * venlaflaxine

504 * vitamine K antagonisten (richtlijnen)


LABORATORIUM PROTOCOLLAIR

650 overzicht aboratorium protocollair

655 * lab. onderzoek diabetes

656 * diabetes de novo/bij opname

657 * diabetes mellitus (IDDM)

658 * diabetes mellitus (NIDDM)

660 * nierfunctiestoornis

662 * schildklieraandoeningen

664 * CVRM screening / onderhoud

666 * hartfalen


LABORATORIUM FARMACOGENETISCH

690 farmacogenetisch lab. onderzoekMEDIMO

800 begrippen

800 inrichting van Medimo

800 start en stop momenten van medicatie

800 test omgeving Medimo

800 medicatie in ampullen

800 medicatie via een pomp

800 indicatie vermelden van medicatie

800 zalf en crème's

800 medicatie pleisters

800 antibiotica

800 psychofarmaca

800 levering van medicatie (logistiek)

800 voorschrijven buiten het formularium

800 alternatieve medicatie

800 voorschrijven voor nieuwe patiënt

800 medicatie malen

800 contra-indicaties en allergie

800 controle van het recept

800 opmerkingen voor de apotheek

RICHTLIJNEN

500 overzicht richtlijnen


MENGEN VAN MEDICATIE

501 mengen van medicatie

502 malen van medicatie


ANTISTOLLING RICHTLIJNEN

504 instelen van VKA

505 switchen tussen VKA en DOAC

506 HAS-BLED score

507 CHADS-VASC SCORE score


EQUIVALENT DOSERINGEN

510 equivalent dosis opiaten

512 equivalent dosis psychofarmaca

513 equivalent dosis protonpompremmers

514 equivalent dosis benzodiazepine

516 equivalent dosis antihypertensiva

517 equivalent dosis statines

520 equivalent dosis steroïden

522 equivalent dosis subcutaan/oraal


NIERFUNCTIE STOORNIS

557 classificatie chronisch nierlijden

558 rekenformules creatinineklaring

559 dosering bij nierfunctie stoornissen


DIVERSE RICHTLIJNEN

530 START -STOPP criteria

532 STRIP methode

533 HARM studie

534 medicatie review

550 afkortingen op recept

551 off label voorschrijven

552 reden van voorschrijven melden

553 risicovolle medicatie

555 medisch rekenenAchtergrondinformatie

index formularium | zoekopdrachten in het formularium | formularium gebruik


Link naar het Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutischkompas Link naar inloggen Ysis (Archipel) Link naar website VERENSO Link naar Ephor; Ephor zorgt ervoor dat de oude patiënt beter farmacotherapeutisch wordt behandeld. Link naar SO portaal Link naar inloggen Medimo Link naar NHG standaarden Link naar Nederlandse Vereninging voor Psychiatrie Link naar Apotheek kennisbank Link naar Geneesmiddelen Bulletin Link naar Branche Vereniging Ouderenzorg Link naar SO portaal Link naar Richtlijnen Database (RichtlijnenDatabase.nl) Link naar Richtlijnen V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland)

pagina 001


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 26-11-2022 (11.34)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w