Begrippen

Inrichting van Medimo

Start en stop momenten van medicatie en tijdstippen van giften

Proef/test omgeving Medimo

Voorschrijven van medicatie in ampullen

Voorschrijven van medicatie via een pomp

Indicatie vermelden van de voorgeschreven medicatie

Zalf en crème's

Voorschrijven van medicatie pleisters

Voorschrijven van antibiotica

Voorschrijven van psychofarmaca

Levering van medicatie (logistiek)

Medicatie voorschrijven buiten het formularium

Alternatieve medicatie (bijvoorbeeld homeophatische middelen)

Starten met voorschrijven bij een nieuwe patiënt

Medicatie malen

Contra-indicaties en overgevoeligheid/allergie

Controle van het recept

Opmerkingen voor de apotheek

Stappenplan veilig en kostenbesparend voorschrijven

Handleiding ontslagmedicatie via Medimo naar eigen apotheek verzenden (PDF file op nieuwe pagina)

Het maken van een medicatie voorstel in Medimo (bijvoorbeeld door de co-assistent)

Dieetmiddelen niet in Medimo vermelden

Werkafspraken en tips voor het gebruik van Medimo:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Noodprocedure Medimo

Wat te doen als Medimo niet beschikbaar is.


Noodscenario Medimo en overige applicaties.pptx

Klik hier voor een

Powerpoint presentatie

Helpdesk Medimo


085 - 773 773 5  kies dan optie 1

helpdesk@medimo.nl


medimo.nl

Telefoon:  

E-mail:


Website:

5 Voorschrijven van medicatie in ampullen

Recept maken:

Kies het middel bij voorkeur uit het formularium (1) en de dosis van het medicament in (2).  


Voor bijvoorbeeld morfine zijn er ampullen van 1 en 3 ml (resp. 10 mg en 30 mg). Om fouten bij toediening te voorkomen is het belangrijk om de dosering ALTIJD in milliliters op te geven. Zorgmedewerkers moeten dan niets meer omrekenen en bij het gebruik van een verkeerde ampul blijft de dosering correct. Dit voorkomt medicatie fouten.


Kies vervolgens de de tijd stippen van toediening (3).


Kies voor dagelijks (4).


Kies de juiste toedieningsweg (5).


Kies continu (6) of tijdelijk (haal zoals in dit voorbeeld het vinkje bij zo nodig weg).


Geef zo nodig extra informatie voor de zorg (7+8). Met name bij vloeistoffen is het handig om het omrekenen te vermelden voor de duidelijkheid.


Geef het start moment en zo nodig een stop moment op (9).


Recept controleren op 9 punten:

Controleer het recept:


Als alles in orde is druk dan op Bevestig start” (10)

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

5


Guido van Laere 03-2024

6 Voorschrijven van medicatie via een pomp

Kies eerst de medicatie voor de pomp; bijvoorbeeld morfine


Type dan als eerste 24 in het zoekvlak voor dagen/weken enz. (1). Kies dan per 24 uur als continue infusie (binnen het verpleeghuis zal in de meeste gevallen continu infusie nodig zijn, de pomp krijgt dan telkens voor 24 uur medicatie).


Het verdere recept maken:

Vul nu pas de hoeveelheid per 24 uur in (ook weer in milliliters). (2).


Controleer de toedieningsweg. (3).


Zorg dat voor continue is gekozen (4).


Geef extra toelichting voor de zorg (hoeveel ml is hoeveel mg en de reden van voorschrijven (5+6).


Controleer de start datum. Men kan het recept de hele dag aftekenen, dus een tijdstip van starten is hier niet nodig (7). Dit is het voordeel van het gebruik van de keuze 24 uur als continue infusie.

Eventueel stop moment (8).


Recept controleren op 8 punten:

Controleer het recept:


Als alles in orde is druk dan op Bevestig start” (9)


Klik hier (mengen van medicatie 501) om te zien welke middelen je mag mengen bij gebruik van een pomp.


Terug naar boven

1

2

2

2

3

4

5

6

7

8

9

6


4

4 Proef/test omgeving Medimo

Om het voorschrijven van medicatie uit te proberen in Medimo kun je inloggen op deze link. In deze omgeving kun je in Medimo werken zonder dat dit invloed heeft op de patiënten (dit is een test omgeving!). Alle wijzigingen of aanpassingen hebben geen invloed op de patiënten. Voor het inloggen heb je een inlognaam, paswoord nodig en is tweetraps autenticatie vereist.


Je zult merken dat de omgeving met patiënten een omgeving is die ouder is dan de huidige Medimo omgeving.


Let op: de achtergrond is lichtgroen en rechtsboven zie je de opmerking “let op! U werkt momenteel in de accetance-omgeving”
7 Indicatie vermelden van de voorgeschreven medicatie

Bij het gebruik van pijnstillende medicatie is het handig om hier een indictie bij te vermelden. Dan valt het bij de zorg eerder op als iets niet meer noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij paracetamol vermelden: “i.v.m. Pijnklachten linker schouder”.


Dit geld eigenlijk ook voor andere medicatie waarbij het belangrijk is dat de zorg hier kritisch naar blijft kijken. Met name medicatie die bedoelt is om bijwerkingen van andere middelen te ondervangen, is het verstandig om de indicatie te vermelden. Bijvoorbeeld bij pantoprazol: “i.v.m. acetylsalicyzuur gebruik”, of bij bijvoorbeeld lactulose: “i.v.m. oxycodon gebruik”.


Het melden van de indicatie maakt dat de arts en de zorg eerder zien dat middelen ook weer gestaakt kunnen worden bij aanpassingen van de gebruikte middelen.

7


Terug naar boven

8 Voorschrijven van zalf en crème

Recept maken:

Kies het middel van de juiste sterkte bij voorkeur uit de formularium middelen (1).


Vul “x” in bij (2). Het gaat hier meestal om smeren en vul in dagelijks of kies andere mogelijkheden. Bij meer doseringen en voorschrijf opties kun je meer mogelijkheden invullen en bijvoorbeeld ook ander toedieningstijden dan de vaste toedieningstijden (3).


Kies tijdelijk (4). Continu kan natuurlijk ook, maar dan blijft het recept onbeperkt doorlopen. Let hier goed op.


Geef de locatie van toediening op (5) en bij voorkeur ook de indicatie (6).


Kies een start moment (7), dat kan zijn nu, vandaag (dat is na 12 uur vandaag), morgen of met de nieuwe weeklevering.


Geef hier ook een stoptijd op als je tijdelijk hebt gekozen (8). Bij het maken van een recept voor zalf of en crème heeft het de voorkeur om dit zoveel mogelijk voor een tijdelijke periode te doen om onnodig gebruik tegen te gaan.


Druk op start (9) en controleer het recept en kies dan “bevestig start”.


Recept controleren op 8 punten:

Controleer het recept:


Als alles in orde is druk dan op Bevestig start” (9)

1

2

3

3

4

4

4

5

6

7

8

9

Terug naar boven

8


9

Kies een medicament voorgeschreven als pleister


Kies in het keuzevak (1) bijvoorbeeld voor fentanyl 12μg.


Kies tijdstip van gift, bijvoorbeeld 8 uur ‘smorgens. Het is voor dit middel handig om het ‘s morgens tijdens de ochtendzorg te starten (2).


9 Voorschrijven van medicatie pleisters

Terug naar bovenKies aantal stuks pleister (dit staat standaard vaak al op 1 bij pleisters (3).

Kies voor 1x per 3 dagen (in dit voorbeeld bij fentanyl gebruik) (4).

Kies voor continue gebruik (5).

Beschrijf de indicatie waarom je de pleister hebt gestart (6).

Kies het moment van starten (7).


Recept controleren op 7 punten:

Controleer het recept:


Als alles in orde is druk dan op Bevestig start” (8)

Let goed op het tijdstip van starten! Als je het zelfde recept schrijft om 13:20 uur, dan kan het deze dag niet meer worden afgetekend om 8 uur en moet men wachten tot de volgende uitgifte (dat is in dit geval pas over 3 dagen!). Wel kan men het recept later op de dag starten, maar dat betekend dat dit iedere dag op dit later tijdstip dan 8 uur ‘s morgens moet worden gegeven.

Als je geneesmiddelen voorschrijft, kan de zorg het maximaal 5 uur na het start tijdstip nog aftekenen.

Bijvoorbeeld je schrijft op donderdag om 11:10 uur een voorschrift waar in staat 8:00 uur als tijdstip van gift. Dan kan de pleister nog op dezelfde dag worden afgetekend tot 13:00 uur (8:00 + 5 uur).

Een gift na 13 uur is alleen op een later tijdstip dan 8 uur te zetten (als het dezelfde dag nog moet worden gegeven!).

Later op de dag voorschrijven

Wat te doen als je het ‘s middags direct om 14 uur wilt starten met fentanyl pleisters, maar de volgende keren het telkens om 8 uur wil starten?

Maak dan een recept met een starttijd van bijvoorbeeld 14 uur en stop het op de derde dag om 8 uur en maak daarnaast voor over 3 dagen een recept met de starttijd om 8 uur van dit middel.

1

2

3

4

5

6

7

8


10

10 Voorschrijven van antibiotica

Bij het voorschrijven van antibiotica als mogelijk altijd een “stopdatum” invoeren (dus als tijdelijk voorschrijven). Veel soorten antibiotica zitten in de werkvoorraad. Als je het start wordt het standaard pas bij de week levering in de medicatie rol opgenomen (of los geleverd). Controleer voor de zorgmedewerkers of het in de werkvoorraad zit van de locatie waar je op dat moment werkt, of het elders gehaald moet worden of dat je het (met spoed) moet bestellen bij de apotheek.

Terug naar boven


11

11 Voorschrijven van psychofarmaca

Het voorschrijven van psychofarmaca is aan WZD regels gebonden. In het hoofdstuk probleemgedrag van het formularium (159) staat duidelijk achter ieder middel of het binnen of buiten de richtlijn valt voor de betreffende indicatie. Het is daarom verstandig om de indicatie van voorschrijven in het “opmerkingen veld” van Medimo te zetten.

Terug naar boven


12

Bij het maken van een recept is het belangrijk om te weten wanneer je kunt starten met de eerste medicatie gift.


In geval van spoed kan met elk middel worden gestart, maar hier zitten wel extra kosten aan.


Van belang is om bij middelen die direct moeten worden gestart, zoveel als mogelijk, gebruik te maken van medicatie uit de werkvoorraad om onnodige kosten uit te sparen (dit kan dus altijd direct zonder kosten!).


Als dat niet mogelijk is, dan kan als men dit middel voor 12 uur uitschrijft het automatisch op dezelfde werkdag worden geleverd. Als men na 12 uur een recept maakt, dan wordt het automatisch de eerst volgende werkdag geleverd (1).


Als men kan wachten met het starten van een nieuw middel tot de weeklevering (2), dan heeft dit altijd de voorkeur. De medicatie komt dan (als mogelijk) in een “medicatierol” wat veiliger (minder fout gevoelig) is bij het verstrekken van medicatie. Als men op “Weeklevering” klikt dan is die datum automatisch de weeklevering van het verpleeghuis (2). Standaard staat bij Archipel alle medicatie altijd automatisch op weeklevering. Let hier dus op!


Als middelen echt spoed hebben en men kan niet wachten tot een reguliere levering; dan moet de voorschrijver zelf de apotheek bellen met een verzoek tot spoedlevering (dit kan dag en nacht gebeuren). Het middel wordt dan binnen 4 uur geleverd.


Voor de leveringen zie Apotheek & logistiek - levering medicatie (720) en de daaropvolgende pagina’s voor de weeklevering van de betreffende locatie (de dag verschilt dus per verpleeghuis).

12 Levering van medicatie (logistiek)

Terug naar boven


13

13 Medicatie voorschrijven buiten het formularium

Indien geneesmiddelen buiten het afgesproken formularium moeten worden voorgeschreven, kies dan voor “taxe geneesmiddelen”. Geef in het dossier duidelijk aan waarom men afwijkt van formularium middelen. Dat geldt niet voor de GRZ afdelingen van Dommelhoef, daar zal men relatief vaak buiten de richtlijnen van het formularium moeten voorschrijven omdat deze patiënten vaak kortdurend worden opgenomen.

Terug naar boven


15

15 Starten met voorschrijven bij een nieuwe patiënt

Als er een nieuwe patiënt wordt opgenomen zal die meestal nog medicatie voor enkele dagen of soms zelfs genoeg tot de komende weeklevering bij zich hebben. Schrijf dan de medicatie die meegebracht is voor in Medimo en wissel (zo mogelijk) naar formularium medicatie in Medimo vanaf het moment dat de “formularium” medicatie kan worden geleverd. Dat voorkomt medicatie fouten door de zorg medewerkers.


Als er een nieuwe patiënt komt op een werkdag dan kan, als je voor 11 uur de medicatie wordt ingevoerd, nog dezelfde werkdag de medicatie worden geleverd.


Denk er aan om bij een nieuwe opname ook vitamine D in de vorm van D-cura toe te voegen aan de lijst. Dat is op voorraad bij de zorg.

Terug naar boven


16

16 Medicatie malen

Als je medicatie op malen wilt zetten, dan bij “contra-indicaties binnen Medimo gebruiken. “Malen” of “sonde” kiezen en als nodig sonde specificeren als PEG sonde.


Klik op “contra indicaties”.


Klik op “nieuwe toevoegen”.


Voer een deel van de contra indicatie in (in dit geval “malen”). Er komt een contra indicatie malen op het scherm.


Kies de datum (standaard is vandaag), vul bij bijzonderheden eventueel in “malen mag” als de zorg ook niet gemalen medicatie mag geven als de patiënt daar soms toe instaat is, en klik op “opslaan” . De contra-indicatie “Medicatie malen” is nu toegevoegd aan de lijst  (1).


Stel dat bijvoorbeeld verdekt bepaalde medicatie moet worden gegeven, dan zal het vaak noodzakelijk zijn dat deze gemalen moet worden. Het is in dit geval verstandig om de medicatie op malen te zetten, maar dat behoeft mogelijk niet in alle gevallen te gebeuren. In dit geval is de keuze “malen mag” mogelijk een handige optie.


Bij het verlaten van het scherm zie je dat deze contra indicatie is toegevoegd.

Op de toedienlijst die de zorg gebruikt is te zien wat wel en wat niet gemalen mag worden. Wat wel gemalen mag worden is duidelijk aangegeven zie hiervoor (2).


Wat niet gemalen mag worden zie je bijvoorbeeld bij (3).

Wat niet gemalen mag worden maar wel een aparte behandeling mag hebben zodat het ook in bijvoorbeeld met water moet worden opgelost of gemengd met appelmoes kan worden gegeven zie je bij (4).


De apotheek zet zelf niets meer om naar malen, dat gaat dus automatisch als je de contra-indicatie “malen” hebt gemaakt. De “toedienlijst” (zie voorbeeld hier rechts) wordt dan onmiddellijk aangepast zodat zichtbaar is wat men mag malen en hoe de medicatie moet worden gebruikt.


Voor de zaken die niet gemalen kunnen worden moet je zelf een alternatief zoeken. Kijk hier bijvoorbeeld voor op de pagina van het formularium medicatie malen (502).


Retard middelen kunnen meestal niet worden gemalen, men

moet dus vaker niet retard middelen gebruiken en meerdere

keren per dag doseren.


Je kunt natuurlijk altijd de apotheek nog om advies vragen.


Zie hier hiernaast de melding op de toedienlijst over malen (5).

1

2

3

4

Terug naar boven

5


17 Contra-indicaties en overgevoeligheid/allergie

Het is van belang de contra indicaties altijd in te vullen. Bij het invullen van contra indicaties opletten of deze ook van belang zijn bij het voorschrijven. Een nierfunctie van >50 MDRD is niet van belang bij praktisch alle medicatie, dus deze pas als contra indicatie instellen bij een MDRD < 50.


Denk er zeker ook aan om allergieën en overgevoeligheden te vermelden in Medimo bij iedere nieuwe opname.

Terug naar boven

17


18 Controle van het recept

Controleer het recept voordat je het definitief maakt:


Terug naar boven

18


19

19 Opmerkingen voor de apotheek

Op een recept kun je aantekeningen maken voor de apotheek. Deze berichten zijn alleen leesbaar voor de apotheek. Zie het voorbeeld bij (1). Hier kun je bijzonderheden voor de apotheek vermelden. Dit is vooral handig om vragen van de apotheek te voorkomen als je een wat afwijkend voorschrift met een bepaalde reden voorschrijft.


Berichten kunnen bijvoorbeeld zijn:

Enz. enz.

Terug naar boven

1


14 Alternatieve medicatie (bijvoorbeeld homeophatische middelen)

Niet taxe geneesmiddelen: dit zijn bijvoorbeeld homeopathische middelen of kruiden die niet in de reguliere geneeskunde worden gebruikt. Indien de patiënt (of familie) wenst dat deze geneesmiddelen worden ingezet, is het aan de arts om deze middelen al dan niet toe te staan. Door op “In hele taxe zoeken” te klikken, zonder vooraf een geneesmiddel te hebben ingevuld zie je boven in de lijst “*niet in taxe” daar kun je een niet taxe middel invoeren.

Terug naar boven

14


Belangrijk is het om altijd de “alternatieve” middelen in Medimo te vermelden zodat ook de apotheek kan zien of er mogelijk interacties zijn. Dit geldt voor tabletten, zalven, kruiden, vitamines enz.

Terug naar boven

Het maken van een nieuw recept voorstel door de co-assistent, VSIO of andere medicus in opleiding is mogelijk in Medimo. Ga eerst naar Nieuw, dan naar Medicatie voorstel.


De persoon in opleiding kan nu middelen staken, wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld dosering en nieuwe middelen invoeren.


Alle wijzigingen worden in het oranje weergegeven (zie 1) in het nieuwe recept voorstel.


Als er wijzigingen voor de arts klaar staan, dan ziet de arts bij deze patiënt boven in zijn scherm de volgende mededeling:


De arts kan dan de voorstellen accepteren, bewerken of afkeuren, door het klikken op de wijziging in oranje (zie 3).


Let daarbij ook goed op de mutatie datum (zie 3). Zorg dat de mutatie op het juiste moment plaats vindt. Denk daarbij aan de voorkeur om op een weeklevering als dat mogelijk is, anders op een juist medicatie levering's moment. Zie ook: stappenplan veilig en kostenbesparend voorschrijven (20)22 voorstel maken voor een nieuw recept (bijvoorbeeld door de co-assistent)

3


1

2

3

3

Stap 1: Gebruik middelen van eerste keus! Bij het voorschrijven zijn de eerste keus middelen de middelen uit het formularium. Hier van afwijken mag alleen met een goede reden.

Stap 2: Probeer zoveel mogelijk voor te schrijven op een “weeklevering”! Zie lijst rechts hiernaast. Normaal is de levering 1x per week (bij de GRZ is dat 2x per week).  

Stap 3: Kies zoveel mogelijk de middelen waarbij staat “medicatie in medicatie-rol”.

Stap 4: Kies wanneer er per direct moet worden gestart, zoveel mogelijk voor middelen uit de werkvoorraad.

Stap 5: Als er per direct moet worden gestart, en het middel zit niet in de werkvoorraad, kijk dan of het kan wachten op een “extra levering” of  dat een “spoedlevering” noodzakelijk is.


 

Patiënten die nieuw binnen komen en maar kort verblijven (GRZ) hebben vaak medicatie die niet in ons formularium staat. Gezien het korte verblijf is het omzetten hiervoor niet nodig. Bij nieuwe patiënten die langer gaan verblijven mag er voor gekozen worden om medicatie bij binnenkomst niet direct om te zetten, maar bij gebruik van eenvoudige middelen (bijvoorbeeld laxeermiddelen, vitamine D enz.) heeft dat omzetten wel de voorkeur.

Wanneer is er een weeklevering? Zie deze lijst:

Akkers voorschrijven t/m donderdag, starten met de levering op: dinsdag

Berkenstaete voorschrijven  t/m donderdag, starten met de levering op: dinsdag

Dommelhoef voorschrijven t/m woensdag, starten met de levering op: zaterdag

Dommelhoef GRZ voorschrijven t/m maandag, starten met de levering op: woensdag + voorschrijven t/m donderdag, starten met de levering op: zaterdag

Eerdbrand voorschrijven t/m dinsdag, starten met de levering op: vrijdag

Fleuriade voorschrijven t/m donderdag, starten met de levering op: dinsdag

Kanidas voorschrijven t/m dinsdag, starten met de levering op: vrijdag

Kwadraat voorschrijven t/m woensdag, starten met de levering op: zaterdag

Landrijt voorschrijven t/m woensdag, starten met de levering op: zaterdag

Landrijt NT voorschrijven t/m maandag, starten met de levering op: donderdag

Lindenhof voorschrijven t/m maandag, starten met de levering op: donderdag

Nazareth voorschrijven t/m donderdag, starten met de levering op: dinsdag

Passaat voorschrijven t/m vrijdag, starten met de levering op: woensdag

Probeer zoveel mogelijk middelen met de vermelding “medicatie uit medicatierol” voor te schrijven. Dit zijn middelen die met een robot geautomatiseerd in “medicatiezakjes” worden gedaan. Het gebruik van deze medicatiezakjes vergroot de veiligheid bij het uitdelen voor de patiënt. Het is minder fout gevoelig.De werkvoorraad lijst vind je hier. Let er op dat de middelen bij de weeklevering omgezet worden in die in de medicatie kunnen. Je schrijft bijvoorbeeld voor lisinopril 2x5mg, dit moet je per weeklevering omzetten in lisinopril 10mg (dat is een nieuw recept!).


Een extra levering uit de apotheek vindt alleen plaats op werkdagen de tijdsduur van levering ligt tussen een halve en anderhalve werkdag. LET OP vóór 12 uur besteld wordt dezelfde werkdag automatisch geleverd tussen 15:00 en 18:00 uur, na 12 uur besteld wordt het de eerst volgende werkdag geleverd. Kosten voor levering is 17,50€ per rit en 4,50€ per receptregel. Zie voor verdere uitleg ook hier.

Een spoedlevering uit de apotheek vindt plaats binnen 4 uur. Bel zelf, als voorschrijver, onder werktijden apotheek CZE en buiten werktijden de receptie CZE 040 - 23 99 111 (tijdens avonden en weekenden tot 24.00 uur vraag naar “dienstdoende apothekersassistente extern” en in de nacht 24:00 - 8:30 uur vraag naar “dienstdoende apotheker”. Kosten voor levering 35,00€ per rit en 4,50€ per recept regel. Zie voor verdere uitleg ook hier.


Toelichting:

Als in de avond of in het weekend medicatie voor een patiënt niet voorradig is, of er is een tekort doordat men vergeten is om de medicatie bij te bestellen dan moet hiervoor ALTIJD de apotheek worden gebeld, zodat de apothekersassistente deze medicatie kan leveren. Het is dus niet geoorloofd om medicatie uit de voorraad van andere patiënten te laten halen (dit geldt voor zo nodig medicatie of voor medicatie uit de medicatie zakjes). Het maakt dus niet uit of het gaat om nieuw voorgeschreven medicatie of medicatie die men vergeten is bij te bestellen.

Wel mag men in een noodgeval aan het AVT vragen om voorraad die wordt gemist in de buffer aan te vullen uit een andere buffer.

De arts moet daarbij zelf de apotheek bellen: Telefoon ziekenhuis receptie 040 - 23 99 111

Tijdens avonden en weekenden tot 24.00 uur vragen naar “dienstdoende apothekersassistente extern”.
In de nacht 24:00 - 08:30 uur, vragen naar “dienstdoende apotheker”.Terug naar boven

Bij het voorschrijven van medicatie is een belangrijke vraag: wanneer start het recept en waar komt de medicatie vandaan:


Voor de medicatie veiligheid binnen Archipel en ook om onnodige kosten te besparen is het daarom belangrijk om volgens het hier onderstaande stappenplan voor te schrijven.

20 Stappenplan veilig en kostenbesparend voorschrijven

19


Medicatie stappenplan logistiek

Terug naar boven

23 dieetmiddelen niet in Medimo vermelden

3


Er is er overleg geweest binnen vakgroep diëtetiek over de juiste plek voor het aftekenen van dieetproducten zoals “Roosvicee Pruimen” en “Optifibre”. Er is voor gekozen om deze producten niet meer in Medimo te zetten.


Argumenten:


Conclusie:

1

1 Begrippen

Formularium geneesmiddelen: geneesmiddelen die we gebruiken volgens afspraken binnen de vakgroep (meestal aan de hand van een FTO bijeenkomst) of afgesproken in de formularium commissie. Deze middelen hebben dus de eerste voorkeur bij het voorschrijven (1).


Werkvoorraad: Alle middelen die we op voorraad hebben in het verpleeghuis (bufferruimte of op afdeling) en dus direct inzetbaar zijn (2).


Afdelingsvoorraad geneesmiddelen: Middelen die op de afdeling mogen liggen en meestal zonder toestemming van een arts of verpleegkundigspecialist mogen worden gebruikt (paracetamol, Movicolon, lactulose, microlax, Colex-klysma, D-cura en urotainer).


Buffer: Ruimte waarin de werkvoorraad wordt bewaard (de afdelingsvoorraad wordt op de afdeling bewaard).


GDS: (= Geneesmiddelen Distributie Systeem) geneesmiddelen die met een robot in plasticzakjes worden gedaan en zo veilig kunnen worden uitgedeeld (= medicatie in medicatierol). Wekelijks wordt een rol van deze zakjes per patiënt aangeleverd (Bij GRZ 2x per week). Dit vergroot de veiligheid bij het uitdelen (minder kans op het maken van doseer fouten). Bij het kiezen van medicatie hebben deze middelen de voorkeur (3).


Taxe geneesmiddelen: geneesmiddelen die niet in het formularium voorkomen doordat ze binnen Archipel weinig worden gebruik of omdat ze niet de eerste voorkeur hebben (4).


Niet taxe geneesmiddelen: dit zijn bijvoorbeeld homeopathische middelen of kruiden die niet in de reguliere geneeskunde worden gebruikt. Indien de patiënt (of familie) wenst dat deze geneesmiddelen worden ingezet, is het aan de arts om deze middelen al dan niet toe te staan. Door op “In hele taxe zoeken” te klikken, zonder vooraf een geneesmiddel te hebben ingevuld zie je boven in de lijst “*niet in taxe” daar kun je een niet taxe middel invoeren. (5).

Terug naar werkafspraken en tips

1

2

5

4

3


Hier gaat het vaak fout! Je schrijft een middel voor buiten de werkvoorraad en niet per weeklevering. Dan is het automatisch een extra levering met (soms onnodige) kosten!

Formularium middelen: Medimo is zo ingericht voor Archipel dat het altijd eerst de formularium middelen laat zien. Formularium middelen zijn de geneesmiddelen die de eerste voorkeur hebben bij het voorschrijven. Dit is afgesproken binnen de vakgroep naar aanleiding van FTO’s en om praktische reden door de formularium commissie (kostprijs, gebruiksgemak, het kunnen malen, houdbaarheid enz. speelt hierbij ook een rol).


Deze geneesmiddelen moeten dus als eerste worden gekozen. Hier van afwijken mag natuurlijk, maar dan wel de reden vermelden in Medimo waarom je afwijkt van de vakgroep afspraak. Uitzonderingen op de afspraak om zoveel als mogelijk formularium middelen voor te schrijven zijn de patiënten van de GRZ. Deze hebben vaak een kortdurende opname en worden daarna weer door de eigen huisarts behandeld.

Vooraf ingevuld: Een aantal formularium middelen hebben een vooraf ingevuld recept klaar als je ze kiest. Dit reept kun je zo nodig alsnog aanpassen.


Datum van starten: Voor alle middelen is de starttijd automatisch de weeklevering van de betreffende locatie. Ook van de middelen die in de werkvoorraad zitten. Let dus goed op wanneer een middel moet worden gestart. De voorkeur is natuurlijk de weeklevering, maar als het niet kan wachten start men eerder.


Medicatie rol: Probeer zoveel mogelijk middelen met “medicatie in medicatierol” voor te schrijven. Dit zijn middelen die met de robot geautomatiseerd in “medicatiezakjes” worden gedaan. Het gebruik van deze medicatiezakjes vergroot de veiligheid bij het uitdelen voor de patiënt. Het is minder fout gevoelig.


2 Inrichting van Medimo

2


Terug naar werkafspraken en tips

Let er goed op wanneer een moet starten. Standaard is Medimo altijd ingesteld op een start per weeklevering. Dit is handmatig aan te passen naar een ander moment.


Probeer dus zoveel mogelijk te starten per weeklevering en gebruik te maken van GDS middelen (zie hier voor de momenten van levering van de weeklevering per verpleeghuis en/of afdeling).


De starttijd en de datum van starten kun je instellen bij (1) (klik op de kalender)


De eerste gift van een middel is dan op de dag van voorschrijven als je op “nu” klikt (2)


Als je wilt dat een middel nog wordt gegeven terwijl die tijd al is verstreken (bijvoorbeeld een antibiotica) dan kun je de tijd van voorschrijven beperkt terug zetten. De tijd die je kunt terug zetten is maximaal 5 uur (3)


Als je geneesmiddelen voorschrijft, kan dit dan tot maximaal 5 uur na het start tijdstip nog worden afgetekend. Bijvoorbeeld je schrijft op maandag om 10:00 uur een voorschrift dat zegt om 8:00 uur ciprofloxacine geven. Dan kan dit nog op dezelfde dag worden uitgegeven tot 13:00 uur (8:00 + 5 uur). Je moet dan wel de voorschrijftijd naar 8 uur zetten onder (1).


Een stoptijd kun je aangeven als er is gekozen voor tijdelijk (4)


Indien op een werkdag de medicatie vóór 12 uur in Medimo staat wordt deze dezelfde werkdag automatisch geleverd door de apotheek, hier zijn kosten aan verbonden. Dit geld natuurlijk alleen voor medicatie die niet in de werkvoorraad zit.


Indien de medicatie na 12 uur of in een weekend in Medimo staat wordt deze de eerst volgende werkdag geleverd.


Is het starten van de voorgeschreven medicatie eerder noodzakelijk en als deze medicatie niet in de werkvoorraad zit, dan moet de voorschrijver zelf de apotheek bellen en vragen voor een spoedlevering! Let op hier zijn hoge kosten aan verbonden!3 Start en stop momenten van het recept en tijdstippen van de giften

Standaard deeltijden bij archipel zijn 8:00 - 14:00 en 21:00 uur. Deze keuze is om praktische redenen gemaakt. Hier mag je natuurlijk van afwijken als daar redenen voor zijn (mensen gaan bijvoorbeeld vroeger naar bed, nemen deel aan activiteiten, Parkinson medicatie enz.). Voor Dommelhoef GRZ gelden andere standaardtijden: 8:00 - 12:00 - 17:00 en 21:00 uur.


Door rechts boven op regulier te klikken en dan voor uitgebreid te kiezen kun je andere tijden kiezen (5).

5

1

2

4

4

5

3

3


Terug naar werkafspraken en tips

Terug naar werkafspraken en tips

Terug naar werkafspraken en tips

index | medimo

pagina 800INDEX

RICHTLIJNEN

LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

Link naar website Medimo elektronisch voorschrijfprogramma

klik hier voor zoek opdrachten