In het FTO overleg is afgesproken dat het ambulant verpleegkundig team (AVT) graag een bericht ontvangt zodra iemand terminaal is geworden en het zorgpad wordt gestart, dus ongeacht of dit wel of niet samengaat met de start van een subcutane pomp. Dit omdat bij de start van het zorgpad ook een extra tijdsinvestering vraagt van de afdelingen en het AVT dan weet op welke afdelingen zij eventueel kunnen ondersteunen. Dit kan gewoon via een mailtje vanuit de dokter of de afdeling gedaan worden.


Wordt er een pomp gestart of op een andere manier problemen met comfort verwacht met een specifieke vraag waarop het AVT moet letten dan graag een telefonisch contact door de dokter voor tekst en uitleg.


TERMINALE ZORG

461 stervensfase

462 pijnbestrijding

463 palliatieve sedatie

464 palliatieve sedatie intemitterende toediening

465 reutelen

466 dyspeu

468 misselijkheid en braken in stervensfase

469 ileus

470 mond

471 terminale onrust

472 angst

473 vermoeidheid

474 DM in de laatste levensfase

475 euthanasie

LINKS NAAR BRON EN NASLAGWERK TERMINALE ZORG

ACHTERGROND INFORMATIE

479 palliatieve sedatie v/s euthanasie

501 mengen van medicatie (richtlijnen)

2022-02-14 Palliatieve zorg.pptx PowerPoint-presentatie FTO


2018-12-10 Mondklachten palliatieve zorg.pptx PowerPoint-presentatie FTO

2019-05-06 Misselijkheid en braken.pptx PowerPoint-presentatie FTO

2016-07-18 Palliatieve zorg.pptx PowerPoint-presentatie FTO

DOWNLOADS

2023-06-06 Tractus digestivus.pptx PowerPoint-presentatie FTO


index | terminale zorg | stervensfase | pijnbestrijding | palliatieve sedatie | palliatieve sedatie intemitterende toediening | reutelen | dyspeu | misselijkheid en braken in stervensfase | ileus |

mond | terminale onrust | angst | vermoeidheid | DM in de laatste levensfase | euthanasie | palliatieve sedatie v/s euthanasie


pagina 460


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 20-5-2024 (12.04)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w