Neuropatische pijn

Gabapentine

Nortriptyline

Carbamazepine

1 dd 10-25 mg, max. 100 mg/dag. Zie lab onderzoek (624).


Start 2 dd 100 mg, individueel ophogen tot max. 3-4 dd 200 mg. Clcr 10-30 ml/min: wees extra alert op bijwerkingen, doseer evt op geleide van spiegelbepaling. Alleen bij trigeminus neuralgie. Zie lab onderzoek (617). Zie ook reden van voorschrijven melden op recept (552).

Start 100 mg ‘s avonds of 100-300 mg 3x per dag, daarna zo mogelijk elke week ophogen met 100 mg 3x per dag, onderhoudsdosering 300-600 mg 3x per dag, max 1800-3600 mg/dag.

Clcr 50-80 ml/min: 600-2400 mg per dag.

Clcr 30-50 ml/min: 300-1200 mg per dag.

Clcr 10-30 ml/min: 150-600 mg per dag.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Paroxismaal karakterGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Chronisch en paroxismaal karakterGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Chronisch karakterNaslagwerk en bronvermelding:


*

Verenso richtlijnen pijn Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen.

Oncoline - Richtlijnen voor de oncologische zorg onder verantwoordelijkheid van de meest relevante beroeps- of wetenschappelijke vereniging ontwikkeld, meestal volgens de evidence based methodiek.

Pallialine Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.


Formularium - equivalentdoseringen van opioïden (510).

Formularium - mengen van medicatie (505).

Er zijn een aantal karakteristieken of symptomen waaraan neuropathische pijn te herkennen is zoals stekend, brandend, schrijnend of elektrische schok; het gaat vaak samen met tintelingen of een doof gevoel. Het pijnlijke gebied hoeft niet altijd hetzelfde te zijn als de plaats waar de zenuwbeschadiging is. Neuropathische pijn heeft een aantal kenmerken, die alleen of tegelijk kunnen voorkomen:Bron: website over allerlei soorten van pijn: www.pijn.nl

Symptomen van neuropathische pijn

REPOS

Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (REPOS) dit is een  handige pijnscorelijst voor gebruik bij patiënten met problemen op het gebied van communicatie en/of cognitie.

De REPOS zou vaker ingezet moeten worden, om pijnklachten in beeld te brengen.

Meerdere momenten meten geeft een betrouwbaarder beeld.

VAS schaal (visueel analoge schaal)

De visueel analoge schaal (VAS) is een lijnstuk van 10 cm lengte waarop men een subjectief gevoel of een mening kan uitdrukken op een continuüm. De VAS schaal is het meest bekend in pijnonderzoek, waar de patiënt aanduidt op het lijnstuk hoeveel pijn hij ervaart. Daarbij staat het ene uiteinde voor geen pijn en het andere uiteinde voor de ergst denkbare pijn.

Deze pijnschaal is meer geschikt voor de somatische en de revalidatie patiënt.

Voorbeeld van een VAS schaal

Diagnostiek van de ernst van de pijnklachten

pagina 137

index | tr.neurologicus | pijn nociceptief | pijn neuropatisch | epilepsie | CVA | Parkinson | Parkinsonisme | spierspasmen | dementie | START-STOPP criteria

Diagnostiek van de ernst van de pijn


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w