Palliatieve sedatie versus euthanasie

PALLIATIEVE SEDATIE VERSUS EUTHANASIE

Continu en diep sederen tot het moment van overlijden (palliatieve sedatie)

Euthanasie

Doel

Lijdensverlichting

Opheffen van lijden

Middel

Verlaging van bewustzijn

Levensbeëindiging

Medisch handelen

Normaal medisch handelen

Bijzonder medisch handelen

Indicatie

Anderszins niet te verlichten (overwegend somatische) symptomen die ondraaglijk lijden veroorzaken

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Alleen in de laatste levensfase

Ja, een stervende patiënt die naar verwachting binnen 1 tot 2 weken overlijdt

Nee

Toestemming patiënt

Indien mogelijk

Altijd (weloverwogen verzoek)

Consultatie

Nee, tenzij ondeskundig

Verplicht

Besluitvorming

Indien mogelijk consensus patiënt, naasten en behandelteam

Primair patiënt en arts

Medicatie

Sedativa (in het bijzonder benzodiazepinen)

Barbituraten en spierrelaxantia

Dosering

Titratie op basis van lijdensverlichting

Snelle overdosering

Uitvoering

Arts en verpleegkundigen

Arts

In principe reversibel

Ja

Nee

Verkort het leven

Nee

Ja

Natuurlijk overlijden

Ja

Nee

Wettelijke regelgeving

Zoals bij elk medisch handelen

Aparte wetgeving

Melding en toetsing

Nee

Verplicht

Correct (lege artis) toegepaste palliatieve sedatie moet worden getypeerd als normaal medisch handelen. Dit houdt in dat de geldende medisch-professionele standaard de indicatiestelling en de toepassing van palliatieve sedatie bepaalt en dat palliatieve sedatie (net als alle andere vormen van normaal medisch handelen) een recht is van de patiënt, mits aan de binnen de beroepsgroep geaccepteerde indicatie en voorwaarden is voldaan.

Euthanasie, en meer in het algemeen levensbeëindiging, wordt niet gezien als normaal medisch handelen; er kan dan ook niet gesproken worden van een recht op euthanasie.

Bij lege artis toegepaste continue en diepe sedatie, dat wil zeggen waarbij aard en dosering van de medicatie zijn afgestemd op de vereiste mate van symptoomcontrole, kan niet worden gesproken van levensbeëindiging. Meer uitgewerkt is de verhouding tussen continu en diep sederen tot het moment van overlijden en euthanasie als volgt: zie het schema rechts.Zie ook palliatieve sedatie (463)
Bron: oncoline (website is opgeheven)

Guido van Laere 2018-04

Naslagwerk en bronvermelding:

*

Misselijkheid en braken in de palliatieve fase - Samenvatting richtlijn misselijkheid en braken in de palliatieve fase (PDF)

Pallialine - Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.


Expertise Centrum Euthanasie - Advies en hulp bij het levenseinde.

Formularium - Palliatieve sedatie versus euthanasie (475)


index | terminale zorg | stervensfase | pijnbestrijding | palliatieve sedatie | palliatieve sedatie intemitterende toediening | reutelen | dyspeu | misselijkheid en braken in stervensfase | ileus |

mond | terminale onrust | angst | vermoeidheid | DM in de laatste levensfase | euthanasie | palliatieve sedatie v/s euthanasie


pagina 479


LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w