Medicatie

Bijwerkingen

Levodopa


In begin: orthostatische hypotensie, maag-darmstoornissen, voorbijgaande flushing. Na enige tijd: responsfluctuaties, peak-dose hyperkinesieën, dyskinesieën, freezing, wearing off, psychische stoornissen (slaperigheid, plotselinge slaapaanvallen, verwardheid, hallucinaties, agitatie). Domperidon kan helpen bij orthostatische hypotensie.


Dopamine-agonisten


Misselijkheid, braken, dyskinesieën, orthostatische hypotensie, duizeligheid, obstipatie, verwardheid, (visuele) hallucinaties, slaperigheid, slapeloosheid, plotselinge slaapaanvallen, oedeem. Impulscontrolestoornis: hyperseksualiteit, gok-, medicatie- en koopverslaving. Bromocriptine: hartklepafwijkingen, pericardiale effusie, peritoneale effusie en fibrose. Meer dopamine meer wanen , evt te behandelen met clozapine bij voorkeur, ook rivastigmine inzetten. Er is geen voorkeur meer voor quetiapine bij m. Parkinson!


COMT-remmers


Zeer vaak: dyskinesie, misselijkheid, verkleuring van de urine. Vaak: diarree, buikpijn, droge mond, constipatie, braken, verwardheid, hallucinaties, insomnia, nachtmerries, verslechterd parkinsonisme, duizeligheid, dystonie, hyperkinesie, ischemische hartziekte, vermoeidheid, toegenomen transpiratie, vallen. Soms: myocard-infarct.


MAO-B-remmers


Droge mond, duizeligheid, hallucinaties, dyskinesie, orthostatische hypotensie, slapeloosheid. Rasagiline: hoofdpijn, griepachtige klachten, angina pectoris, depressie, soms CVA, myocardinfarct.


Tertiaire aminen


Vooral bij oudere patiënten: verwardheid, agitatie en delirium.

Perifere anticholinerge effecten: droge mond, wazig zien, urineretentie, obstipatie en glaucoom.


Amantadine


Misselijkheid, duizeligheid, wazig zien, droge mond, rash, ataxie en slapeloosheid, enkeloedeem en livedo reticularis van de benen (marmerachtige verkleuring van de huid), zelden verwardheid en psychotische episoden.


Bijwerkingen van medicatie

Maggy van den Brand en Léontine Bollen FTO 09-2019


NHG standaard - Parkinson

YouTube film - 10 tips voor goede parkinson zorg en goede tips

Parkinsoninzorg.nl - Tools, richtlijnen voor V&V

Parkinsonnet.nl - Richtlijnen, zoekmachine en kwaliteitsorgaan.

Parkinsontv.nl - Video uitzendingen over parkinson

Website Parkinson Archipelzorggroep - Informatie over Parkinson van Archipel

KNGF-richtlijn - Ziekte van Parkinson (pag.10)

Naslagwerk en bronvermelding:

*

pagina 152

index | tr.neurologicus | Parkinson | * symptomen, anatomie en classificatie | * onvoldoende effect behandeling | * wearing off fenomeen | * peak dose dyskinesieen |

* dementie, psychose en depressie bij Parkinson | * overmatig speekselvloed | * dysfagie | * bijwerkingen van medicatie | * medicatie effect bij ParkinsonLINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

verpleeghuisformularium

= werkvoorraad X

https://verpleeghuisformularium.nl

Versie 3-6-2024 (12.07)

G.T.R. Van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

w