Aanvalsbehandeling.

Zo nodig een onderhoudsbehandeling bij >2 aanvallen per week.

Preventieve trombocytenaggregatie-remmers + statine.

+

indien zo nodig

1:

2:

3:

Stabiele angina pectoris


monotherapie:

combinatietherapie:

 Stappenplan AP met 3 peilers van behandeling:

Kortwerkende nitraten.

 Acetylsalicylzuur of clopidogrel + statine zie hypercholesterolemie (017)

3e keus: calciumantagonisten.

1e keus: bètablokkers.

2e keus: langwerkende nitraten.

4e keus: Bij klachten ondanks optimale dosering van één medicament.

Combineer bèta-blokker en langwerkende nitraten.

Ter preventie van coronaire trombose is remming van de bloedplaatjesaggregatie bij iedere patiënt met stabiele AP geïndiceerd. Acetylsalicylzuurderivaten in lage dosering vormen de basis van de behandeling. Bij overgevoeligheid voor salicylaten kan worden uitgeweken naar clopidogrel.


Iedereen met AP wordt behandeld met een statine, ongeacht de cholesterolwaarde, zie hypercholesterolemie (017)


Bron: Farmacotherapeutisch Kompas


NHG standaard - Acuut coronair syndroom

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

NHG standaard - Stabiele angina pectoris

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (CVRM) (017)


Formularium - Richtlijn equivalent dosering statines (515)

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.


Naslagwerk en bronvermelding:

Isosorbidedinitraat

Sublinguaal: 5 mg onder de tong laten smelten, zo nodig na enkele minuten herhalen. Niet meer dan 3 tab. achter elkaar gebruiken.

Niet bij tensie < 90mm Hg

Acetylsalicylzuur

1 dd 80mg (Voor direct effect: oplaaddosis 160mg). Denk aan maagbeschermer: indien ouder dan 80 jaar of bij risicofactoren en ouder dan 70 jaar. Zie hiervoor de pagina peptische aandoeningen (090)


Clopidogrel

1 dd 75mg, o.a.bij intolerantie acetylsalycylzuur.

Metoprolol succinaat

1 dd 25-200mg Metoprolol succinaat. Indien metoprolol tartaat uit de buffer, overbrug dan met 2dd metoprololtartraat.

Metoprolol succinaat = langwerkend (retard vorm, 1x daags doseren); metoprolol tartaat = kortwerkend (2x daags doseren).

Isosorbidemononitraat retard

Begin dosering 1 dd 25mg, onderhoudsdosis 1x daags 50mg. Zo nodig ophogen naar 1 dd 100mg.

Diltiazem retard

1 dd 200-300 mg

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Kortwerkende nitratenGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

TrombocytenaggregatieremmersGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

BètablokkersGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Langwerkende nitratenGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

CalciumantagonistenDeze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

pagina 011

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndroom | stabiele angina pectoris | hypertensie | hypertensieve crisis | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen |

cardio vasculair risico management | hypercholesterolemie | CVA (neurologicus) | perifeer vaatlijden | oedeem vorming benen | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht
*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w