pagina 109

DEHYDRATIE

110 oorzaken van dehydratie

111 anamnese, lich. en lab.onderzoek

112 preventie en behandeling

113 hypodermoclyse uitvoering

114 infusievloeistoffen

index | dehydratie | oorzaken dehydratie | anamnese, lich. en lab.onderzoek | preventie en behandeling | hypodermoclyse uitvoering | infusievloeistoffen

LINKS NAAR BRON EN NASLAGWERK DEHYDRATIEEXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w