Digoxine

Onderhoud: 1dd 0,0625-0,25mg. Zie lab onderzoek (616).

Bij verhoogd risico op toxiciteit (creat.>100 of MDRD <50, gewicht < 55kg, ouder dan 70 jaar):

1e dag 3dd 0,125mg, daarna 1dd 0,0625mg-0,125mg. Dit geld dus voor het merendeel van de populatie verpleeghuispatiënten!

Verhoogd risico op toxiciteit en hoogbejaard (>80 jaar): 1e dag 3dd 0,125mg, daarna 1dd 0,0625mg.

Indien geen verhoogd risico op toxiciteit, oplaaddosis: 1e dag 3dd 0,25mg, 2e dag 1dd 0,25mg.

Hoog de dosering digoxine geleidelijk op, op geleide van de ventrikelfrequentie.

Pas de digoxinedosis aan i.c.m. diltiazem 75% van digoxine dosering; i.c.m. verapamil 50% van digoxine dosering.

Digoxine alleen starten in overleg met een specialist ouderengeneeskunde.

 

Atriumfibrilleren


Stappenplan

atriumfibrilleren

Atriumfibrilleren zonder hartfalen

Atriumfibrilleren met mogelijk hartfalen

Stap 1

1e keus Bèta-blokker of 2e keus Ca-antagonist.

      +

Start antistolling (zie antistolling bij atriumfibrilleren).

Stap 2

Indien klachten met Bèta-blokker of Ca-antagonist blijven of klachten bij inspanning of pols >110 dan digoxine toevoegen.

Start met digoxine.

      +

Start antistolling (zie antistolling bij atriumfibrilleren).

Verapamil


120 - 360mg / dag. Start ook antistolling! Zie antistolling bij atriumfibrilleren (050).

Heeft patiënt tevens angina pectoris, dan heeft diltiazem de voorkeur boven verapamil.


Diltiazem

120 - 360mg / dag. Start ook antistolling! Zie antistolling bij atriumfibrilleren (050).

Heeft patiënt tevens angina pectoris, dan heeft diltiazem de voorkeur boven verapamil.


Werking: Calciumantagonisten verhinderen het transport van vrije calcium-ionen, waardoor spiercellen in de wand van de bloedvaten niet samentrekken en er vaatverwijding optreed.

Bijwerkingen: hoofdpijn, duizeligheid, blozen, maag- darmklachten (niet gebruiken bij refluxziekten!) en oedeem.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Ca-antagonistGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

DigoxineMetoprolol succinaat

1 dd 25-200mg Metoprolol succinaat. Indien metoprolol tartaat uit de buffer, overbrug dan met 2dd metoprololtartraat.

Metoprolol succinaat = langwerkend (retard vorm, 1x daags doseren); Metoprolol tartaat = kortwerkend (2x daags doseren).

Werking: Remmen de werking van de bètareceptoren van het sympathische zenuwstelsel.

Bijwerkingen: benauwdheid en astma aanvallen (met name niet selectieve bétablokkers), koude handen en voeten, vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, orthostatische hypotensie, misselijkheid, buikpijn, diarree, obstipatie en maskeren van sympathische verschijnselen van een hypoglykemie.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

BètablokkersDeze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

pagina 014

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndroom | stabiele angina pectoris | hypertensie | hypertensieve crisis | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen |

cardio vasculair risico management | hypercholesterolemie | CVA (neurologicus) | perifeer vaatlijden | oedeem vorming benen | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht
NHG standaard - Atriumfibrilleren

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (CVRM) (017)

Formularium - Antistolling bij atriumfibrilleren (050)


Naslagwerk en bronvermelding:

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w