Naslagwerk en bronvermelding:

Acuut hartfalen

LISDIURETICUM: furosemide of bumetanide

OPIAAT: morfine en morfine-analogen

VAATVERWIJDER: nitraten

Plan van aanpak bij acuut hartfalen

40mg oraal. Bij ernstige vocht retentie ophogen tot 100mg. Zie lab onderzoek (613).


2,5-5mg i.m. of s.c.

I.m. 1-4mg. Zie lab onderzoek (613).


Werking: Door de diuretica scheidt de patiënt meer natriumchloride en water uit door vermindering van terugresorptie in de nieren.

Belangrijke bijwerkingen: uitdroging, hypokaliëmie en jichtaanvallen (bij verhoging urinezuur).

Sublinguaal: 5 mg onder de tong laten smelten, zo nodig na enkele minuten herhalen. Niet meer dan 3 tab. achter elkaar gebruiken.

Niet bij tensie < 90mm Hg

Furosemide

Morfine

Bumetanide

Isosorbidedinitraat

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

LisdiureticumGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

VaatverwijderGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

OpiaatFTO S. Schoon 12-2019


NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

NHG standaard - Hartfalen

VERENSO richtlijn - Hartfalen

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (CVRM) (017)


Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

+

+

pagina 015

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndroom | stabiele angina pectoris | hypertensie | hypertensieve crisis | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen |

cardio vasculair risico management | hypercholesterolemie | CVA (neurologicus) | perifeer vaatlijden | oedeem vorming benen | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht
*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w