pagina 480

PREVENTIEVE ZORG

480 overzicht preventieve zorg

481 influenzavaccinatie

482 pneumokokkenvaccinatie

483 tetanusvaccinatie

484 COVID-19 vaccinatie


index | overzicht preventieve zorg | influenzavaccinatie | pneumokokkenvaccinatie | tetanusvaccinatie | COVID19 vaccinatieEXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 11-8-2022 (11.24)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w