index | terminale zorg | palliatieve sedatie | intemitterende toediening | misselijkheid en braken | complicaties | DM in de laatste levensfase (diabetes) |  palliatieve sedatie v/s euthanasie


pagina 460

TERMINALE ZORG

461 palliatieve sedatie

462 intemitterende toediening

463 misselijkheid en braken

464 complicaties

316 DM in de laatste levensfase (diabetes)

466 euthanasie


Voor pijn zie:

(HOOFDSTUK NEUROLOGICUS)

136 pijn nociceptief

138 pijn neuropatisch

ACHTERGROND INFORMATIE

469 palliatieve sedatie versus euthanasie

501 mengen van medicatie (richtlijnen)


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w