Peptische aandoeningen

Maagklachten zijn pijn in de bovenbuik, brandend maagzuur en opboeren.


Prevalentie maagklachten


Niet medicamenteuze adviezen bij maagklachten:


Chronisch gebruik van maagmiddelen alleen geïndiceerd bij:


Maagklachten die door medicatie ontstaan. Relevant is onder andere gebruik van:


Gebruikers met een verhoogd risico op maagcomplicaties komen in aanmerking voor preventieve maagbescherming.


Bij gebruik van deze middelen moet worden nagegaan of deze middelen kunnen stoppen of dat er een alternatief is zonder deze bijwerking.
Nadelen onterecht chronisch gebruik PPI:


De NHG-standaard Maagklachten definieert chronisch gebruik als het gebruik van meer dan 180 dagen de standaarddosering.


De NHG-standaard Maagklachten (2013) adviseert geen proefbehandeling meer voor het aantonen of uitsluiten van maagklachten. Redenen daarvoor zijn:


Antacida of PPI

(Mogelijke) nadelen van protonpompremmers:


Begin met een antacidum, onnodig chronisch gebruik van een PPI kan hiermee worden voorkómen. Het effect van protonpompremmers is het grootst als de patiënt ze een half uur voor de maaltijd inneemt.

Start bij milde klachten met antacidum bijvoorbeeld algeldraat/magnesiumhydroxide (Antagel), alginezuur/natriumwaterstofcarbonaat/calciumcarbonaat (Gaviscon™) of calciumcarbonaat/magnesiumcarbonaat (Rennie™).


Bij onvoldoende effect H2-antagonist na 2-4 weken een protonpompremmer, PPI (bv. pantoprazol, esomeprazol).


Na maximaal 8 weken medicatie geleidelijk staken.


Domperidon en metoclopramide hebben geen plaats meer in de behandeling van maagklachten.Bron: Potential harms of proton pump inhibitor therapy: rare adverse effects of commonly used drugs; CMAJ. 2016 Jun 14; 188(9): 657–662; Amine Benmassaoud, MD, Emily G. McDonald, MD, and Todd C. Lee

NHG-Standaard - Maagklachten (2013, gereviseerd in 2017)

Medisch contact; 30 november 2015 - Meer aandacht nodig voor bijwerkingen maagzuurremmers; Emma Zandee.

FTO S. Arts / I .van Beurden 01-2018

Update G. Van Laere 08-2021

NHG standaard - Misselijkheid en Braken bij gastro-enteritis

NHG standaard - Maagklachten

Huisarts & Wetenschap - Misselijkheid en braken

Naslagwerk en bronvermelding:

Farmacotherapeutisch kompas - misselijkheid en braken

Formularium - equivalent dosering protonpompremmers (513)


Pantoprazol

Start 20 - 40mg, na 6 weken 20mg onderhoudsdosering. 20mg bij profylaxe ulcus en erosies tgv NSAID gebruik. Zie ook equivalent dosering

protonpompremmers (513)Esomeprazol

Start 20 - 40mg, na 6 weken 20mg onderhoudsdosering. 20mg bij profylaxe ulcus en erosies tgv NSAID gebruik. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon. Zie ook equivalent dosering protonpompremmers (513)
Bij NIET malen van medicatie

Bij WEL malen van medicatie

Lansoprazol

Start 15 - 30mg, 1x daags. 15mg bij profylaxe ulcus en erosies tgv NSAID gebruik. Zie ook equivalent dosering protonpompremmers (513)


Stappenplan voor keuze van protonpomremmers

Kies pantoprazol

Kies esomeprazol (= duurder middel)

Alleen bij gebruik van clopidogrel, kies lansoprazol

Bij gebruik van hogere doseringen dan 20mg/ dag moet men bij het staken van de medicatie dit afbouwen met 20mg/dag, bij hoog risico op rebound, eventueel 20mg om de dag afbouwen.

Bij voorkeur niet gelijktijdig innemen, heeft mogelijk een verminderde werking van clopidogrel.

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

ProtonpompremmersZie hier voor equivalent dosering protonpompremmers (513)

Ageldraat/magnesiumhydroxide

1 tablet 200/400mg of 10-15ml suspensie één uur na iedere maaltijd. Zie verder voor meer opties het Farmacotherapeutisch Kompas.

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Antacida


index | tr.digestivus | peptische aandoeningen | misselijkheid en braken | obstipatie | diarree | levercirose | hemorroïden | typen van ontlasting | START-STOPP criteria

pagina 090

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w