Hypertensieve crisis

Nifedipine

Geeft éénmalig 20mg retard (Cmax 1,4-4 uur), hierna met andere antihypertensieva bloeddruk verlagen.

Werking: Calciumantagonisten verhinderen het transport van vrije calcium-ionen, waardoor spiercellen in de wand van de bloedvaten niet samentrekken en er vaatverwijding optreed.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Calcium-antagonistNHG standaard - Perifeer arterieel vaatlijden

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen

NtvG (1999) - Hypertensieve crisis: definitie, pathofysiologie en behandeling

Het acute boekje - Hypertensieve crisis

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (CVRM) (017)

Formularium - Richtlijn equivalent dosering statines (515)

Formularium - Overzicht van alle beschikbare antihypertensiva (040)


Naslagwerk en bronvermelding:

Hypertensieve crisis: ernstige verhoging van de bloeddruk, meestal > 220 mmHg systolisch en/of 120 mmHg diastolisch (stijging ten opzichte van uitgangswaarde meestal belangrijker dan absolute waarde), die gecompliceerd wordt of kan worden door acute of progressieve tekenen van hypertensieve orgaanschade (hersenen, hart, nieren, grote en kleine bloedvaten).


Hypertensie systolisch >220 en/of diastolisch >120 altijd acuut behandelen, ongeacht of er wel of geen klachten zijn. Hypertensie systolisch <200 alleen acuut behandelen bij klachten.


De achtergrond waarom de snelwerkende nifedipine niet meer gebruikt wordt uit de Kennisbank: “Gebruik van het kortwerkende preparaat (capsule) bij angina pectoris en hypertensie wordt ontraden vanwege een verhoogd risico op cardiale mortaliteit.”


Uit een artikel uit het ntvg (1999) meer achtergond informatie:

Het gegeven dat de initiële bloeddrukdaling niet te groot mag zijn, betekent dat het effect van het bloeddrukverlagend middel dat wordt toegediend binnen bepaalde marges voorspelbaar en controleerbaar moet zijn. De nog regelmatig voorkomende praktijk van het laten doorbijten en doorslikken van een nifedipinecapsule van 10 mg is daarom niet alleen af te raden, maar ook af te keuren. Een dergelijke behandeling kan namelijk leiden tot een snelle en excessief grote bloeddrukdaling, die niet goed corrigeerbaar is en gecompliceerd kan worden door hersen- of myocardischemie.


 

pagina 013

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndroom | stabiele angina pectoris | hypertensie | hypertensieve crisis | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen |

cardio vasculair risico management | hypercholesterolemie | CVA (neurologicus) | perifeer vaatlijden | oedeem vorming benen | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht
Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

D. Bastiaans en G. Van Laere 12-2021


Bron:

Het acute boekje - hypertensieve crisis

NtvG 1999 - Hypertensieve crisis: definitie, pathofysiologie en behandeling

ApotheekKennisbank.nl (niet inzichtelijk zonder te kunnen inloggen)


*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w