Acetylsalicylzuur

Bij een TIA, minor stroke of CVA één malig 2x 80mg (=160mg) in de acute fase.

Bij patiënten die een herseninfarct of een TIA hebben doorgemaakt, wordt net als bij patiënten met cardiovasculaire problemen geadviseerd te streven naar een LDL-cholesterolwaarde lager dan 1,8 mmol/l. Zie ook hypercholesterolemie (017).

Cerebro vasculair accident (CVA)


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Trombocytenaggregatieremmer in acute fase (antistolling)


NHG standaard - Beroerte

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

Formularium - Cardiovasculair Risico Management (CVRM) (017)

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.


Naslagwerk en bronvermelding:

EMV-score (Glasgow-comaschaal)      score 3-15 (een score van 8 of lager = coma*)

E-score

M-score

V-score

 openen ogen

 motorische reactie

 verbale respons

(1) niet reageren

(1) geen reactie op pijnprikkels

(1) geen reactie

(2) op pijnprikkels reageren

(2) strekken

(2) geluiden maken

(3) op aanspreken reageren

(3) abnormaal buigen

(3) woorden zeggen

(4) spontaan reageren

(4) terugtrekken

(4) zinnen zeggen, verward


(5) lokaliseren

(5) adequate antwoorden


(6) opdrachten uitvoeren


*Reflexen bij comateuze patiënten: oculocephale-, pupil- op licht, dreig- en hoestreflex

BegrippenDifferentiaal diagnose CVA/minor stroke

Clopidogrel

1 dd 75mg (geen maagbeschermer noodzakelijk). Startdosis 300mg  (=4 tabl. 75mg).

Bij patiënten die een herseninfarct of een TIA hebben doorgemaakt, wordt net als bij patiënten met cardiovasculaire problemen geadviseerd te streven naar een LDL-cholesterolwaarde lager dan 1,8 mmol/l. Zie ook hypercholesterolemie (017).


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Trombocytenaggregatieremmer t.b.v. een CVA (antistolling)Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

*

pagina 139

index | tr.neurologicus | pijn nociceptief | pijn neuropatisch | epilepsie | CVA | Parkinson | dementie | START-STOPP criteria

EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w