Maligne antipsychoticasyndroom (MAS)

Het maligne antipsychoticasyndroom (MAS), voorheen maligne neurolepticasyndroom genaamd, is een zeldzame maar levensbedreigende bijwerking van gebruik van medicijnen die de dopaminetransmissie veranderen. Het maligne antipsychoticasyndroom kan een heterogene presentatie hebben. De 3 karakteristieke symptomen zijn:

Bijkomende symptomen zijn onder andere tachycardie, wisselende bloeddruk, tachypnoe, slikproblemen, dysartrie, tremor, incontinentie, mutisme, zweten, leukocytose, metabole acidose en verhoogde spiegels van creatinekinase (CK > 1000 U/l). Het syndroom treedt meestal uren tot dagen na starten of dosisverandering van antipsychotica op, maar kan ook ontstaan tijdens langdurig gebruik van antipsychotica; bij gebruik van een ander type dopamineantagonisten (domperidon en metoclopramide) of baclofen; of het plotseling staken van dopamineagonisten (zoals L-dopa, amantadine en bromocriptine). Het maligne antipsychoticasyndroom is een diagnose die wordt gesteld per exclusionem (zie Differentiaaldiagnose).Bron: Acute psychiatrie - Maligne antipsychoticasyndroom (MAS), zie dit artikel voor uitgebreide informatie.

Bron afbeelding: KlossAndBruce.com

G. van Laere 06-2021


index | intoxicaties | onderzoek  | inname van giftige stoffen | opioïden intoxicatie | hypoglycemie (diabetes) | acute allergische reactie (allergie) | benzodiazepinen intoxicatie | anticholinerg syndroom |

serotonerg syndroom | maligne antipsychoticasyndroom


pagina 394


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w